Felriktad feedback

Felriktad feedback

Felriktad feedback Vad på företaget borde ledare vara extra uppmärksamma på? Gallup gör regelbundet sammanfattningar av sina arbetsplatsundersökningar i USA och det finns lärdomar att hämta. Bara runt en femtedel av medarbetarna tycker att deras ledare har en tydlig...
En bakgrund till Challengerkonceptet

En bakgrund till Challengerkonceptet

En bakgrund till Challengerkonceptet På TXP talar vi om Challengers – företag och organisationer som på olika sätt vill utmana och förändra världen! För att ge en bild av de viktigaste förutsättningarna i en Challenger arbetar vi med vår egen modell VART-VAD-HUR...