Interimsuppdrag

Vi blir temporärt en del av er verksamhet.

Mål

Er nytta

Skapa challengerkultur som stannar över tid, gynnar långsiktig tillväxt och fyller era behov inom HR-processer och challengerledarskap.

Tidsåtgång

När, hur, hur länge?

Ni har ett behov som är tillfälligt, ni är inte redo för en heltid eller så behöver ni stärka upp befintlig grupp och sätta nytt koncept för HR-arbetet.
En deltidstjänst med stor flexibilitet.
Vår uppdragsbeskrivning ger oss ramar.
Hur länge? Ert behov styr.

Innehåll

Exempel på vad vi gör och vad ni får

Vi analyserar organisationens nuläge och identifierar behoven ihop med er, vi utgår alltid från affären.
En strategi sätts för implementering av kultur, styrsystem med mål och passion.
HR-processer byggs eller ”tvättas” för att genomsyras av challengerkulturen och styrsystemet.
Vi fokuserar på rekryteringsprocessen!
Vi konceptualiserar interna utbildningar för att sätta tydliga ramar för en Academy.
Vi tränar och guidar organisationens formella och icke formella ledare i grupper och individuellt. Fokus på challengerledarskapet!
Vi guidar i ledningsgruppsarbete så alla medarbetare kan använda styrsystemet som just styrning och underlag för beslut.
Vi tränar interna ambassadörer i att implementera challengerkulturen med alla beståndsdelar så ni själva klarar av att hålla allt vid liv i tillväxten.

Kontakta oss

Vill Du höra mer, resonera, berätta om era behov – hör av dig!