Tillväxtpartners dataskyddspolicy

Såhär hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och låta dig ta del av nyheter från oss och bjuda in till evenemang som vi anordnar behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och arbetar därför för att inte samla in fler uppgifter än nödvändigt.
Om du har några frågor gällande vår dataskyddspolicy får du gärna kontakta oss på info@txp.se

Genom att anmäla dig till våra evenemang eller nyhetsbrev samt beställa våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Tillväxtpartner använder digitala kommunikationskanaler för att kommunicera med och skicka information till dig.

Nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar även upp dina rättigheter.

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker den data vi samlar in, till exempel via vår hemsida, sociala medier, telefonkontakt eller mejl. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som vi har samlat in från olika kanaler eller på olika sätt.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, till exempel när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all data som nämns nedan):

 • Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du köper (till exempel löpande konsulttjänster), uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.
 • Finansiell information – kreditvärdighet
 • Historisk information– tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning
(via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och våra tjänster eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund på ett bättre sätt.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

När du beställer produkter tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter
Faktureringsinformation
Kontaktuppgifter Namn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
*Specialkost
*Meddelande
Tjänste- och produktinformation Tjänsteinformation
Produktinformation,
Utbildningsinformation

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Företag/Organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter
Faktureringsinformation
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Roll
E-post
Telefonnummer
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeuppgifter *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post

Rättslig grund: Samtycke

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Foto/video Fotografier
Mingelbilder
Videofilmer

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation Svar och omdömen
*Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

 • Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.txp.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.