Rekrytera till en Challenger

Varje rekrytering är av största vikt – rekrytera utifrån challengerattityder.

Mål

Målet med utbildningen

Att ni får verktyg för att kunna rekrytera utifrån era attityder.
Att ni redan under rekryteringsprocessen känner att kandidaten kommer att leva er kultur och bli en självdrivande medarbetare.

Tidsåtgång

Utbildningens omfattning

En halv dag – 2 dagar

Innehåll

Vad utbildningen innebär

  • Vi tvättar er rekryteringsprocess med hjälp av challengerkonceptet
  • Vi tränar er att läsa CV och personligt brev med challengerglasögon
  • Vi förbereder er inför intervju och tränar på att intervjua utifrån er kultur och era attityder
  • Vi går igenom hur en Challenger använder sina attityder vid onboarding av nya medarbetare

Kontakta oss

Behöver ni hjälp med att rekrytera utifrån er kultur?