Föreläsningar

Inspiration med hela eller delar av Challengerkonceptet.

Mål

Målet med föreläsningarna

Att få inspiration och skapa nya insikter eller medvetet starta upp en förändringsresa.
Att skapa en tydlig jämförelse mellan hur ni arbetar i dag och hur ni skulle kunna arbeta framöver.

Tidsåtgång

Föreläsningarnas omfattning

Föreläsning – 1 tim
Föreläsning + fördjupande diskussioner – för-/eftermiddag
Föreläsning + workshop – heldag

Innehåll

Föreläsningarnas innehåll

  • Föreläsning utifrån valt tema/ämne

Det kan till exempel handla om kultur, att styra med attityder, systemiskt tänkande eller ledarskap.

Kontakta oss

Vill ni att vi kommer och föreläser?

Till kontaktformuläret