Inspirationsföreläsningar

Inspiration med hela eller delar av challengerkonceptet.

Mål

Inspiration genom föreläsningar

Det är stor skillnad mellan hur man traditionellt sett bygger företag – det vi kallar hierarkiska organisationer – och Challengers. Vill ni bli inspirerade av hur framgångsrika challengerföretag arbetar? Vi ger er nya insikter och mycket energi.
För ledningsgruppen, ledare eller hela företaget.

Tidsåtgång

Föreläsningarnas omfattning

Föreläsning – 1 tim
Föreläsning + fördjupande diskussioner – för-/eftermiddag
Föreläsning + workshop – heldag

Innehåll

Föreläsningarnas innehåll

  • Föreläsning utifrån valt tema/ämne

Det kan till exempel handla om kultur, att styra med attityder, systemiskt tänkande, ledarskap eller initiativkraft.

Kontakta oss

Behöver ni inspiration?