Challengerkultur

Ett challengerföretag bygger på en tydlig kultur och rätt attityder– tillsammans arbetar vi för er fortsatta tillväxt.

Mål

Målet med processen

Att ge er verktygen för att kunna styra med attityder. Att definiera befintlig challengerkultur och vad som krävs för er fortsatta affärsmässiga framgång. Kulturen är genomförandeförmågan – vill ni ha en genomförandeförmåga i världsklass måste ni ha en kultur i världsklass!

Tidsåtgång

Processens omfattning

10 – 16 dagar (se detaljer under innehåll)

Innehåll

Vad processen innebär

  • Inläsning och intervjuer 2–6 dagar
  • Workshops 6 dagar
    – med arbetsgruppen innan processen drar igång
    – under processen
    – efter processen, under förberedelser av implementeringen
  • Support vid implementering av attityder 2–4 dagar

I det första skedet – inläsningen (intervjuer med medarbetare och ledare) – ges en inblick i företagets nuläge och målläge. Utifrån nuläget, i relation till era ambitioner och challengerreceptet, formulerar och beskriver vi den kultur som måste till för att ni ska nå målläget. När vi är klara med processen och det är dags att börja jobba utifrån attityderna – då lämnar vi över stafettpinnen till er! Men självklart finns vi kvar för support när det gäller allt från planering och uppföljning till tvätt av HR-processer.

Kontakta oss

Vill ni växa? Vågar ni förändra?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.