Challengerkonceptet

Fyrfältaren

Fyra företagskulturer – fyra sätt att bygga bolag på

De flesta företag befinner sig i dag i det hierarkiska hörnet. Det finns dock företag som kombinerar hög initiativkraft med hög disciplin: challengerföretagen! De är på tårna och snabbfotade, håller ett högt tempo och möjliggör vardagsinnovation.

Självdrivande medarbetare

Med riktning och passion driver de på för helheten

I en challengerkultur handlar ledarskapet om att släppa fram kraften i de många, d.v.s. skapa tydliga ramar och mål för att rikta de självdrivande medarbetarna mot passionen. Utifrån helheten och den rätta attityden kan medarbetarna fatta kloka beslut för helheten.

VART-VAD-HUR

Världens enklaste styrmodell

VART-VAD-HUR kallar vi styrmodellen för challengerföretag. VART är företagets passion, som beskriver riktningen. VAD är det ni gör, företagets affär, och HUR är sättet ni gör det på, alltså kulturen i företaget. Det måste alltid finnas balans mellan VAD och HUR för att alla självdrivande medarbetare ska springa mot VART – och inte vilse.

Receptet för Challengers

Delarna som bygger helheten

Higher meaning
det högre syftet, vårt sammanhang
Ramar och mål
förtydligar riktningen och spelutrymmet
Tydlighet
förväntan, feedback, mål – alla delar kräver tydlighet
Feedback
på beteenden och resultat, alltid instant!
Transparens
dela kunskap och information – se helheten

Mod, tillit, nyfikenhet

Våga och vilja vara en Challenger

När delarna i receptet finns på plats, liksom styrmodellen och det rätta ledarskapet, krävs det ytterligare tre saker för att bli en framgångsrik Challenger: mod, tillit och nyfikenhet. Det krävs mod att som ledare släppa kontrollen, tillit för att låta alla medarbetare fatta kloka beslut för helheten och nyfikenhet för att ständigt kunna förändras.

Inspiration

En bakgrund till konceptet

Konceptet är till för att så enkelt och tydligt som möjligt beskriva hur ett challengerföretag fungerar – måste fungera – för att kunna nå sina högt ställda mål. I arbetet med challengerkonceptet stöder vi oss på några av de mest intressanta tänkarna som har djupdykt i frågan om hur företag kan organiseras i en föränderlig omvärld.
Läs vilka vi har inspirerats av!

Challengers

”Challengers! Företagen som ritar om kartan”

Challengers! ger dig som entreprenör, ledare eller medarbetare inspiration att tänka annorlunda och en förståelse för vad som krävs för att bygga morgondagens framgångsrika företag.

Du får receptet på hur man bygger en challengerorganisation med alla nödvändiga ingredienser, från företagets higher meaning till transparens och tillit. Det som förenar Challengers är passionen, viljan att åstadkomma något nytt. Men för att lyckas krävs också en struktur som stöttar företagets kultur, det som i boken presenteras som Världens enklaste styrmedel: VART-VAD-HUR.

Första boken

”Har du attityden?” – om företag som vill förändra världen

Vill man utmana världen måste det finnas passion och lust, och det krävs att alla är med och driver. Men hur hanterar man det höga tempot, den starka initiativkraften och att alla är med och driver – utan att det blir totalt kaos?

Tyngdpunkten i boken ligger på att förklara mer om genomförandeförmågan, det vill säga kultur, ledarskap och medarbetarskap.

Hur kommer det sig att ledningen i de flesta företag och organisationer helt och hållet bortser från genomförandeförmågan – trots att det är den som gör skillnad och skapar långsiktig framgång?

Lars Kry om Har du attityden?

”Jag blev otroligt inspirerad av att läsa boken, och kände igen i stort sett alla situationer som beskrivs. Läs boken om du är det minsta intresserad av värderingsstyrda företag och självdrivande medarbetare!” Lars Kry, Sigma IT Consulting

Kontakta oss

Challengerkonceptet

Vill du få mer information eller starta en kulturprocess hos er?

Kontakta oss