Våra böcker

”Challengers! Företagen som ritar om kartan”

Challengers! ger dig som entreprenör, ledare eller medarbetare inspiration att tänka annorlunda och en förståelse för vad som krävs för att bygga morgondagens framgångsrika företag.

Du får receptet på hur man bygger en challengerorganisation med alla nödvändiga ingredienser, från företagets higher meaning till transparens och tillit. Det som förenar Challengers är passionen, viljan att åstadkomma något nytt. Men för att lyckas krävs också en struktur som stöttar företagets kultur, det som i boken presenteras som Världens enklaste styrmedel: VART-VAD-HUR.

Boken finns på
svenska – Challengers! – Företagen som ritar om kartan
engelska – Challengers! Welcome to the world of Game Changers and Change Makers

Köp boken

”Har du attityden?” – om företag som vill förändra världen

Vill man utmana världen måste det finnas passion och lust, och det krävs att alla är med och driver. Men hur hanterar man det höga tempot, den starka initiativkraften och att alla är med och driver – utan att det blir totalt kaos?

Tyngdpunkten i boken ligger på att förklara mer om genomförandeförmågan, det vill säga kultur, ledarskap och medarbetarskap.

Hur kommer det sig att ledningen i de flesta företag och organisationer helt och hållet bortser från genomförandeförmågan – trots att det är den som gör skillnad och skapar långsiktig framgång?

Boken finns på
svenska, Har Du Attityden
engelska, It´s all about attitude
e-bok (sv)

Köp boken

Lars Kry om Har du attityden?

”Jag blev otroligt inspirerad av att läsa boken, och kände igen i stort sett alla situationer som beskrivs. Läs boken om du är det minsta intresserad av värderingsstyrda företag och självdrivande medarbetare!” Lars Kry, Sigma IT Consulting

Kontakta oss

Challengerkonceptet

Vill du få mer information eller starta en kulturprocess hos er?

Kontakta oss