En bakgrund till challengerkonceptet

På TXP talar vi om Challengers – företag och organisationer som på olika sätt vill utmana och förändra världen! För att ge en bild av de viktigaste förutsättningarna i en Challenger arbetar vi med vår egen modell VART-VAD-HUR – världens enklaste styrmodell. Vi har tagit fram det vi kallar för challengerreceptet för att beskriva hur den typen av företag fungerar – måste fungera – för att kunna nå högt ställda mål. När man arbetar med förändringar som ligger i framkant, ligger det i sakens natur att den akademiska forskningen ligger efter utvecklingen. Det inte så enkelt att forska på sådant som inte har hänt än, utan istället är på väg att hända. Men det finns forskare som är duktiga på att tänka i framkant. I arbetet med challengerkonceptet stöder vi oss på några av de mest intressanta tänkarna som har djupdykt i frågan om hur företag kan organiseras i en föränderlig omvärld. 

Det här är några av dem som har stått för impulserna: 

  • Jim Collins har i sina banbrytande studier, bland annat ”Good to Great” och ”Great by Choice”, tillsammans med sitt forskningsteam beskrivit hur de företag som fungerar allra bäst skiljer sig från genomsnittet. 
  • Klaus Schwab, grundare av World Economic Forum, har skrivit om ”The 4th Industrial revolution” och hur ny teknik på en rad olika områden är på väg att förändra näringslivet – och i förlängningen hela samhället – från hierarkiska strukturer till en värld av Challengers. 
  • Brian Bacon, grundare av Oxford Leadership, har en inspirerande syn på värderingsdrivet ledarskap och vikten av en fungerande företagskultur i morgondagens näringsliv. 
  • Även hos organisationskonsulterna McKinsey har man tänkt mycket matnyttigt om hur samhället förändras i icke-hierarkisk riktning. McKinsey har dessutom valt att ha ”be nonhierarchical and inclusive” som en formulering i företagets värderingar! 
  • Dan H Pink, tidigare talskrivare åt Bill Clinton, har i ”Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us” lyft fram spännande forskning om vad som egentligen motiverar oss människor. 

Men faktum är att det allra mesta av inspirationen till att utveckla challengerreceptet har kommit från alla de fantastiska och passionerade människor som arbetar i Challengers och som vi har haft förmånen att arbeta med under mer än 20 års tid. Teori i all ära – det är när man ser hur idéer fungerar i praktiken som de verkligen övertygar! 

Claes Knutson 
Lidingö, 2018 

Kontakta oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss