Vi kan inte blunda för hållbarhetsarbetet

Vikten av hållbarhet ökar och begreppet utgår idag från en bred definition av samhällsansvar, där miljö är en del. Utifrån det perspektivet går det inte att bortse från vilken inverkan hållbarhetsarbete har på näringslivet. Linnea Bolter bidrog nyligen med ett viktigt perspektiv i Dagens industri: rekrytering.  

Hon refererar till en Sifo-undersökning som visar att “sex av tio [vill] arbeta på bolag som aktivt jobbar för att bidra till ett bättre samhälle.” Med det i bakhuvudet blir det väldigt tydligt för mig att hållbarhetsarbetet som strategi måste bli en del av företagskulturen, av hur företaget arbetar och andas. Alla i företaget måste kunna ta kloka beslut både för affären och samhället, och då duger det inte med planschkultur.   

Ur mitt perspektiv kan vi införliva hållbarhetsstrategierna i det dagliga arbetet om vi väljer att bygga bolag som utmanar – det vi kallar Challengers.   

Det innebär en organisation som drivs framåt, i högt tempo, av självdrivande medarbetare som fattar kloka beslut för helheten. Ledningen sätter ramarna och riktningen, sen ser vi en väldig framåtrörelse. I en sådan organisation kan en hållbarhetsstrategi ta form och få liv – på riktigt. Där kan varje medarbetare tänka hållbarhet i varje beslut som fattas, i riktning mot det gemensamma målet.  

Och sett till vad dagens talanger efterfrågar så slår vi två flugor i en smäll: hållbarhetsfokus och möjligheten att påverka sitt eget arbete.

Göran Hedrén

Kontakta oss

Hur ser ni på hållbarhet?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss