Ledarskap för framtiden

I Civilekonomen pratar professor Mats Alvesson och lektor Göran Nilsson om ledarskap – och de krav som ställs på ledare idag. Ett väldigt intressant begrepp som tas upp är “funktionell dumhet”, vilket Alvesson beskriver som att begränsa sitt tänkande, stanna innanför boxen och göra som alla andra. Han säger också att “det här leder (…) till en hel del slöseri med tid och resurser samt (…) en bristande känsla av meningsfullhet hos medarbetarna.” 

Challengerföretagens själva signum är att tänka annorlunda, bryta normer och förändra. Företagets passion och higher meaning är också avgörande för att de självdrivande medarbetarna ska orka driva på, och göra det i rätt riktning. Att fastna i så kallad “funktionell dumhet” skulle bromsa upp de här företagens framåtrörelse och riskera att föra dem tillbaka till en hierarkisk struktur.

Den risken lyfter Göran Nilsson också upp i artikeln: Det måste sägas vara en rätt naturlig mänsklig reaktion när vi alla upplever hur förändringstakten runt om oss ökar. Vi söker då några fasta punkter. Fast den kontroll som en ökad granskning kan upplevas leda till är bara en illusion, för den gör ju inte världen mindre dynamisk men ofta organisationen mindre flexibel. 

Det är en väldigt viktig poäng han gör, att världen inte slutar att snurra bara för att vi stannar upp. Därför menar vi att den hierarkiska struktur som idag utgör normen kommer att bli mindre och mindre relevant. För att företag ska kunna vara framgångsrika i framtiden måste de organisera sig annorlunda och vi är övertygade om att challengerledarskap är vägen framåt. 

Evelina

Kontakta oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss