Vad definierar en Challenger? – Jo företag som ritar om kartan!
Just nu pågår ett paradigmskifte. Vi menar att vi nu rör oss mer och mer mot ett ”challengersamhälle”. Vi kanske kommer att kalla det för något annat när vi väl är där, men förflyttningen i den riktningen är tydlig. Den äldre tidens organisationer får det allt tuffare när challengerföretagen, med sitt tempo och sitt driv, tar över område efter område i samhället.

”Challengers kallar jag de företag som är i rörelse och som har kommit en bit på vägen. De vill ta aktiv del i att förändra världen, bryta normer och skapa något för eftervärlden”

I detta skeende råkar jag vara i fronten och ha förmånen att driva på, definiera och utforska vad som händer.

Att arbeta med ett challengerföretag kan vara kaotiskt, utmanande, hetsigt och samtidigt otroligt inspirerande, ekonomiskt givande och fantastiskt tillfredställande! För vem vill inte vara med och utmana och förändra världen?

Vad är det då som lett oss in i det här paradigmskiftet?
Låt oss börja med att uppehålla oss vid den äldre typen av företag för att förstå lite mer av vad det är som händer idag. I en av mina böcker ”Har du attityden?” använder jag mig av begreppet utförarorganisation för att beskriva den äldre typen av organisation. Chefen bestämmer och du utför !

Utförarorganisationer kanske passade i gårdagens värld. Men är den typen av organisation lika aktuell idag? Ett snabbt svar på den frågan är nej. Inte om du vill förändra världen. Inte om du vill göra skillnad.

Utförarorganisationer fungerade utmärkt i en värld där omvärlden var mer statisk. Idag – när förändringarna sker i ett högre tempo, allting går snabbare, konsumenter och anställda är mer illojala än tidigare – så får utförarorganisationer problem.

Att dagens samhälle fortfarande bär en så stark prägel av utförarorganisation är egentligen inte så konstigt. Den formen av hierarkier och maktkoncentration går ju långt tillbaka i tiden. Vi har arbetat i den hierarkiska strukturen under många sekel.

Med industrialismens intåg gick vi från småskaligt till storskaligt när det gäller det mesta. Då förflyttades makten från det gamla bysamhället till de nya, nämligen fabrikörer och direktörerna vid de blomstrande fabrikerna. Kärnan var fortfarande att en person eller en grupp av personer satt inne med kunskapen och informationen. Makthavarna hade den strategiska informationen och såg till att andra utförde jobbet.

En faktor som påverkat är att alla typer av verksamheter blir mer och mer komplexa. Idag är det vår hjärnkraft som efterfrågas istället för – som under industrialismen – vår muskelkraft. Då duger det inte att ge order.

Samtidigt ligger i dag kvalificerad information öppen för nästan vem som helst att ta del av på Internet. Med det informationsflödet och den tillgången till kunskap – när som helst och var som helst har alla möjlighet att själva skapa sig en uppfattning om det mesta. Vi är förberedda på ett helt annat sätt än tidigare. Alla kan göra detta och därmed ökar också den kollektiva kunskapen och fler kan ta ett större ansvar utifrån sin bredare kunskap.

Det gör att det krävs ett helt annat ledarskap och medarbetarskap för att bli ett challengerföretag.

Så vill du bygga ett företag i världsklass och vill och vågar du vara en Challenger?
Har jag väckt din nyfikenhet för hur det är att bli ett challengerföretag eller hur ni kan bygga en challengerkultur hoppas jag att du hör av dig. Läs mer på vår webbplats om vad det innebär.

PS Ett sätt att börja fundera på hur du och ditt företag kan förändra världen är att beställa och läsa min bok Challengers! Den finns även som ljudbok.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss