Nyårslöften för en Challenger

2019 är igång och vi är många som funderar över vilka förändringar eller förbättringar vi vill se hos oss själv under det kommande året. Nyårslöften kan lätt kännas som ogenomtänkta floskler som slängs fram på en kall balkong strax före tolvslaget – och vi vet ju hur dyra gymkort ofta blir ett dåligt samvete i stället för en god förändring – men det finns sätt att lyckas på. 

I en ny bok skriver Martin Oscarsson, Per Carlbring och Alexander Rozental om hur vi kan lyckas med nyårslöften och beteendeförändringar, baserat på studier och undersökningar. En nyckel till framgång är att undvika den typen av mål som innebär att du ska sluta med något, och i stället fokusera på nya vanor eller att göra mer av någonting. Dessutom ska inte mindre bakslag ses som att du har misslyckats med ditt löfte – ge inte upp! 

Har du några nyårslöften för jobbåret? Vi ger några tips utifrån challengerreceptet: 

 1. Higher meaning 
  Martin Oscarsson påpekar att inre motivation är viktigt för att lyckas med sina löften. Värderingar väger tyngre än yttre önskningar.
  Frågor du kan ställa dig: Är jag på rätt plats? Kan jag stå bakom företagets vision och värderingar? Har jag ens koll på företagets vision och värderingar?
 2. Ramar och mål 
  Delmål tar Oscarsson upp som en viktig del för att öka chanserna att infria sina löften. Det är även en grundsten i challengerarbetet. Tydliga mål som är tydligt kopplade till visionen.
  Vad vill du åstadkomma på jobbet? Formulera det tydligt för dig själv och titta sen på om det du vill göra ligger i linje med det företaget, ni alla, ska göra tillsammans.
 3. Tydlighet
  Välj inte stora, vaga mål som “jag vill bli bättre på mitt jobb”. Fundera i stället över vilka förväntningar du har på dig själv och vilka specifika delar av ditt jobb du ska fokusera på. Formulera konkreta mål så att du vid årets slut kan avgöra om du har uppnått dem eller inte.
 4. Feedback 
 5. Transparens 
  De två sista ingredienserna går hand i hand. När du har formulerat dina mål och delmål kan du dela med dig av dem till personer i din omgivning. Om du är transparent med dina nyårslöften kan du få hjälp av dem runt omkring dig. Dina medarbetare kan dela med sig av sin kunskap när den är relevant och de kan ge dig feedback under resans gång – för att du ska utvecklas på bästa sätt. 

Nu är bästa stunden att ta sig tiden att sätta sina mål.
Lycka till och kom ihåg: var en Challenger! 

Evelina

Kontakta oss

Behöver hela företaget hjälp?

Kanske är det dags för hela företaget att förändras, tänka nytt och börja utmana. Vi hjälper er gärna att bli en Challenger.

Kom i kontakt med oss