Vi förklarar tre olika företagsstrukturer!

I takt med att världen förändras och människor utvecklar olika preferenser i hur man vill arbeta måste även företag förändras och anpassa sig. Därför är det viktigt att du som äger ett företag ser över ditt företags företagsstruktur. Lista ut vilken struktur skapar en effektiv och trivsam arbetsplats för dig och dina medarbetare.

Företagsstruktur och företagskultur går ofta hand i hand. Eftersom företagsstrukturen påverkar de relationer och ansvar som de anställda har kommer det även i längden skapa en företagskultur. Oavsett om den är medveten eller inte. Just därför kan det vara bra att fundera över vilken företagsstruktur du vill ha i ditt företag.

Lästips: Vi tipsar om hur ni kan bryta loss företaget från en hierarkisk struktur och nå ert företags vision.

 

Vad är företagsstruktur?

Det finns någon form av företagsstruktur i alla företag. Även om den är medveten eller inte. En företagsstruktur, eller organisationsstruktur, strukturerar upp företaget i olika roller. Den beskriver vad medarbetarna har för ansvar, vem de rapporterar till och vem som har sista ordet när det kommer till beslut.

Strukturen kan delas upp i team, divisioner eller olika roller. Varje person tilldelas en titel som kommer med en viss makt. De absolut vanligaste företagsstrukturerna är hierarkisk struktur och platt struktur. Men det finns även mer moderna strukturer som t.ex. organisationsformen Challenger. Läs vidare för att lära dig mer om dessa.

 

Hierarkisk företagsstruktur

En hierarkisk struktur är precis som det låter, en organisationsform där ett företag är uppbyggt i en hierarki. Hierarki liknas vid en pyramid där högste chefen är på toppen, andra ledare i mitten och medarbetarna som inte har något personalansvar befinner sig på botten. En hierarkisk företagsstruktur hittas ofta i större företag.

Fördelar:

 • Det skapar en tydlighet i ansvarsindelning
 • Det är lätt att veta vem man ska rapportera till

Nackdelar:

 • Det skapar ett avstånd mellan ledningen och övriga anställda
 • Problem kan ta längre att lösa då kommunikationen kan behöva gå genom flera personer
 • Vissa tycker det kan vara läskigt att be om hjälp

Spelpjäser i trä uppställt i en pyramid

Platt företagsstruktur

I en platt organisation befinner sig alla medarbetare på samma plan. Alla kan kommunicera direkt med ledningen utan att gå igenom andra överordnade. Det blir kortare avstånd mellan chefen och resterande i företaget kan sprida ut ansvar och beslutsmakt till hela företaget.

I ett företag med platt struktur får medarbetarna chansen att ha mer inflytande vilket kan leda till mer engagemang på jobbet. Denna struktur hittas ofta i mindre eller mellanstora företag.

Fördelar:

 • Underlättar kommunikation
 • Mer ansvar skapar engagemang bland medarbetare
 • Beslut kan fattas snabbare

Nackdelar:

 • Kan uppfattas lite rörigt
 • Förvirring kan uppstå om anställda inte har en tydlig ledare
 • Det finns färre möjligheter att klättra uppåt inom företaget

Fyra människor vid ett bord som jobbar tillsammans

Challengerkonceptet

I ett företag som har anammat challengerkulturen är alla med och bygger företaget. Alla tar ansvar och bidrar till företagets innovation och framgång. Uppdelningen av roller och hierarkier spelar mindre roll så länge alla känner att det jobb de gör spelar roll och fyller en funktion. Genom att företagsägaren/chefen är transparent med företagets mål får alla en bättre förståelse för hur de ska nå dem.

Ett challengerföretag arbetar mycket med tillit och initiativ. Som chef gäller det att lita på sina medarbetare utan att sitta på deras axel för att dubbelkolla att allt blir gjort. Medarbetarna får mer frihet och det brukar leda till ökat mod, initiativförmåga och en bra företagskultur.

Fördelar

 • Skapar en känsla av att allt man gör har ett högre syfte
 • Allt jobb som utförs är direkt kopplat till de gemensamma målen
 • Ökad effektivitet

Nackdelar

 • Kan upplevas rörigt
 • Kan vara svårt att etablera själv. Så ta hjälp av oss på TXP!
 • Fungerar inte utan medarbetare med eget driv

Lästips: Kan hierarkiska strukturer leda till dålig arbetsmiljö och vad har alla framgångsrika företag gemensamt?

En glödlampa med en tankekarta

Svar på vanliga frågor

 

Vad betyder centralisering och decentralisering?

Är det endast en person i ett företag som har all makt när det kommer till beslutsfattande innebär det att företagsstrukturen är centraliserad. Finns beslutsmakten bland flera personer är företagsstrukturen i stället decentraliserad.

 

Vad är bra med decentralisering?

När flera personer inom ett företag har en gemensam beslutsmakt skapas en känsla av en mer demokratisk struktur och större chans att påverka inom företaget. Det gör även att fler personer får ansvar och en chans att utvecklas.

 

Vad är hierarkisk kommunikation?

Hierarkisk kommunikation sker i ett företag eller organisation där kommunikationen skickas mellan högste chefen till chefer på lägre nivå och vidare till underordnade, eller tvärtom. Helt enkelt när kommunikationen behöver gå igenom flera hierarkiska nivåer för att nå fram.

Lästips: Lär dig mer om hur du etablerar en bra företagskultur i ett nytt företag, identifiera tecken på dålig företagskultur och hur du ska tänka när du rekryterar personal till nytt företag.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss