9 bra ledaregenskaper hos en chef → TXP förklarar!

9 bra ledaregenskaper hos en chef → TXP förklarar!

9 bra ledaregenskaper hos en chef → TXP förklarar! Att en chef har bra ledaregenskaper är viktigt. Inte bara för att företaget ska kunna ledas i rätt riktning, men även för medarbetarnas välmående och för att det ska kunna skapas en bra företagskultur. En bra ledare...
7 tecken på bra ledarskap på arbetsplatsen

7 tecken på bra ledarskap på arbetsplatsen

7 tecken på bra ledarskap på arbetsplatsen Att hitta en arbetsplats där det finns bra ledarskap är viktigt för att du ska trivas på din arbetsplats. Dåligt ledarskap kan leda till både stress, konflikter och psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att du, när du letar...
7 konsekvenser av dåligt ledarskap

7 konsekvenser av dåligt ledarskap

7 konsekvenser av dåligt ledarskap En vanlig föreställning i arbetsvärlden är att en vanlig anledning till att anställda slutar är att de inte klarar av att arbeta under deras chef. Denna föreställning visar sig vara sann i många fall. Statistik från en undersökning...