Kompetensutveckling av personal – 9 tips på hur du lyckas

Som företagsägare eller chef är det viktigt att skapa en trygg och bra arbetsplats där alla kan känna sig trygga och uppskattade. Ett vanligt tecken på en bra arbetsplats är låg personalomsättning, vilket innebär att det är få personer som slutar och då även få som börjar.

För att få personer att vilja stanna kvar på en arbetsplats är det därför viktigt att ta tillvara på deras kompetenser och ge dem en chans till kompetensutveckling. Här ger vi dig 9 tips på hur du kan gå tillväga med kompetensutveckling av personal.

Lästips: Är det dags att utveckla din affärsidé? Läs då våra bästa tips om strategisk affärsutveckling.

Person som skriver på ett anteckningsblock med symboler i luften

Vad är kompetensutveckling?

Kompetensutveckling är ett tillvägagångssätt som ser till att förbättra en individs eller en grupps färdigheter, kunskaper och förmågor inom sitt yrkesområde. Ofta sker detta för att personen i fråga ska kunna utföra arbetsuppgifter som kräver en viss kunskap.

Kompetensutveckling av personal kan ske på flera olika sätt, till exempel formell utbildning, kurser, seminarier, eller självstudier. Målet är att öka produktiviteten, förbättra arbetskvaliteten och främja personlig tillväxt. Genom kompetensutveckling kan företag och organisationer hålla sig konkurrenskraftiga, samtidigt som medarbetarna får möjlighet till karriärutveckling.

 

Vad är syftet med kompetensutveckling av personal?

Det finns många syften med personalutveckling och kompetensutveckling. Både för anställda och för arbetsgivare. Här är några av de vanligaste anledningarna bakom kompetensutveckling av personal:

För arbetsgivare:

 • Engagera och behålla personal
 • Stärka företagets kompetens och position på marknaden
 • Öka lönsamhet i företaget
 • Kunna hänga med i marknadens trender

För anställda:

 • Utveckla sin kompetens
 • Chans till mer ansvar
 • För att kunna söka en annan tjänst

Lästips: Vi tipsar om hur du kan se tecken på att det är dags att anställa personal till företaget.

Personer i företag som arbetar med kompetensutveckling av personal vid ett skrivbord

9 tips på hur du lyckas med kompetensutveckling på jobbet

1. Identifiera ert syfte

För att få ut det ni vill av en utbildning måste ni identifiera vad syftet är med att utveckla personalens kompetens. Vad är det långsiktiga målet och vilken skillnad vill ni se när utbildningen är klar? Kan ni svara på det så underlättar de ert sökande efter rätt utbildning.

2. Kartlägg företagets kompetenser och behov

Kartläggning av ett företags kompetenser och behov av kompetensutveckling kan utföras genom följande steg:

Identifiera nuvarande kompetenser: Börja med att undersöka vilka kompetenser som finns inom företaget just nu.

Bedöm framtida behov: Utifrån företagets strategiska mål och planer, identifiera vilka kompetenser som kommer att behövas i framtiden.

Jämför nuvarande och framtida kompetens: Genom att jämföra de kompetenser som finns och de som kommer att behövas, kan du identifiera vilka luckor som finns.

Skapa en kompetensutvecklingsplan: Utifrån dessa luckor, utveckla en plan för kompetensutveckling. Denna plan behöver innehålla specifika åtgärder för att fylla dessa luckor, till exempel genom utbildning.

3. Välj rätt utbildningsform

Det finns många olika sätt att utveckla anställdas kompetens på arbetsplatsen. Därför måste ni hitta den sortens kompetensutveckling som passar bäst för just ert långsiktiga mål. Här listar vi några av de vanligaste utbildningsformerna för kompetensutveckling av personal:

 • Seminarium
 • Workshop
 • Distansutbildning
 • Konferens
 • Mentorskap
 • Skuggning
 • Kurs

4. Välj ut en väl beprövad utbildning

Det är viktigt att välja en utbildning som har bra recensioner och som är baserad på beprövade metoder och forskning. Eftersom att utbilda din personal kostar pengar är det bra att du undersöker olika utbildningar och väljer en som är väl beprövad och är av hög kvalité.

Kom ihåg att pedagogiska lärare och en blandning av teoretiska och praktiska övningar är det bästa för att all ny kunskap ska fastna.

5. Se till att den är relevant för ert syfte

Ibland kan man fastna för en utbildning för att den är populär och verkar ha intressant innehåll. Men glöm inte att faktiskt säkerställa att innehållet täcker alla de kompetenser som ni är ute efter. Se om du kan dra paralleller mellan den valda utbildningens alla innehållspunkter till er verksamhets behov.

Två personer vid ett skrivbord som studerar med böcker

6. Koppla ihop den med er verksamhet

När dina anställda har gått utbildningen är det viktigt för dem att kunna förstå hur du vill att de ska använda sina nya kompetenser i er verksamhet. Se därför till att ge dem en tydlig förklaring till hur de kan koppla ihop utbildningens olika punkter med verksamheten och deras arbetsuppgifter. Kanske kan du förbereda en presentation att visa efter utbildningen?

7. Bestäm vem/vilka som är i behov av utbildningen

Gör en översikt över vem eller vilka av era anställda som ni önskar utveckla den kompetensen ni behöver. Räcker det med en för att kunna utföra de arbetsuppgifter som kräver den nya kompetensen eller är det ett större projekt där fler behöver vara delaktiga?

Det är även värt att kolla med de anställda vilka som faktiskt är intresserade av utvecklingsmöjligheter på jobbet.

8. Låt det ta sin tid

Hur lång tid en utbildning tar beror helt på utbildningsformen. Är det bara en workshop eller ett seminarium kan det bara ta en eller några dagar. Är det istället en längre utbildning där dina anställda behöver kolla på föreläsningar eller läsa kurslitteratur behöver du låta det ta sin tid. Tillåt dina anställda att använda sin arbetstid för detta och låt alla ta det i sin takt.

9. Glöm inte att följa upp!

Det viktigaste steget för att du ska kunna bedöma hur lyckad kompetensutvecklingen var är uppföljningen. Tyckte dina anställda att utbildningen var bra och att de känner sig kompetenta nog att utföra sina arbetsuppgifter?

Om de gör det kan det vara värt att skicka flera på samma eller liknande utbildningar. Tyckte de istället att utbildningen inte var givande kan du behöva tänka om och hitta något nytt.

Lästips: Vi tipsar om hur du lyckas utveckla ditt företag.

Blå bakgrund med trätärningar med smileys

Svar på vanliga frågor

Vad ska kompetensutveckling leda till?

Kompetensutveckling kan leda till att förbättra medarbetarnas färdigheter och kunskaper, öka produktiviteten, stimulera motivation, engagemang och innovation. Det hjälper även organisationer att förbereda sig för framtida utmaningar genom att säkerställa att personalen är redo att möta förändringar och nya utmaningar.

Vem ansvarar för kompetensutveckling?

Kompetensutveckling på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. En arbetsgivare behöver inte ge någon möjlighet till kompetensutveckling men de behöver se till att de anställda har den kompetens som krävs för företagets verksamhet.

Kan man kräva ökad lön efter kompetensutveckling?

Du bör kunna efterfråga en lönehöjning efter att ha gått en form av utbildning eller fått kompetensutveckling. Just eftersom du nu har mer kompetens att erbjuda företaget du arbetar för kan du även.

Dock finns det ingen lag som säger att du har rätt till en lönehöjning bara på grund av att du utvecklat din kompetens

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss