7 vanliga misstag på jobbet som chef

Oavsett om du är ny som chef eller är lite varmare i kläderna finns det misstag på jobbet du bör undvika. Både för att du ska få behålla ditt jobb och för att kunna leda företaget eller avdelningen i rätt riktning.

En chefs jobb består till stor del av att hjälpa andra att lyckas i sitt arbete. Misslyckas du med den biten kan det uppstå många negativa konsekvenser på grund av dåligt ledarskap. Detta är något som kan ske även om du bara har goda intentioner.

Lästips: Vi förklarar vilka egenskaper som klassas som bra ledaregenskaper och tipsar om tecken på bra ledarskap.

Man i svart kostym vid ett lyxigt skrivbord med bokhyllor bakom

7 vanliga misstag på jobbet som du bör undvika som chef

1. Tro att det går att leda alla på ett och samma sätt

Precis som att alla inte lär sig på samma sätt i skolan krävs det även att en chef leder sina anställda på olika sätt. Det krävs individanpassning även på en arbetsplats. Även om det kan ta mycket tid att anpassa sig efter varje individ kommer det att ge dig bättre resultat och mindre missförstånd.

T.ex. vill vissa att uppgifter ska kommuniceras muntligt medan vissa vill ha det i skrift för att komma ihåg bättre. Vissa vill ha feedback i stunden medan andra vill ha det i en mer privat miljö.

2. Inte låta anställda bidra med idéer

Ett vanligt misstag på jobbet som tyvärr har stora negativa konsekvenser är att man som chef inte skapar ett klimat där anställda kan bidra med sin passion till nya idéer. Att använda all den kunskap och passion som finns bland de anställda i ett företag gör under för kreativiteten och innovationen.

Se därför till att ta din tid till att brainstorma med de anställda och ge dem tid i vardagen till att arbeta fritt med egna passionsprojekt. För att de ska kunna göra det krävs även att du inte är där och kväver dem med mikromanagement (detaljstyrning).

3. Inte delegera arbetet

Det är inte en positiv grej att ta på sig för mycket arbete själv. En av de viktigaste förmågor du kan ha som chef är att kunna delegera arbete. Visa att du litar på dina anställda genom att ge dem projekt i stället för att göra det själv. Det kommer även att sänka din egen stress och är därför ett mer hållbart sätt att leda.

Stressad kvinna vid skrivbord med dator och kalender

4. Att inte ha en hälsosam balans i arbetslivet

Det gäller att du som chef är ett bra föredöme för de som arbetar för dig. Om du skippar lunchen, alltid jobbar sena kvällar och inte tar ut så mycket semester skapar du ett ohälsosamt arbetsideal för de runt omkring dig.

Även om du inte förväntar dig detsamma från dina anställda kommer de att känna sig misslyckade på ett eller annat sätt om de inte lever upp till det ideal du satt. Därför bör du, för din egen och andras hälsa, skapa en hälsosam balans i arbetslivet.

5. Att glömma av att följa upp och utvärdera projekt

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att följa upp och utvärdera projekt och uppgifter på arbetsplatsen. Till en början är uppföljning viktigt för att det visar att du som chef ger projektet uppmärksamhet. Det i sin tur visar dina anställda att du värderar det arbete som görs.

Att utvärdera ett projekt är också viktigt för att kunna analysera vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Kan du identifiera detta kan du även förbättra arbetsstrategier tills nästa gång. Diskutera gärna detta med de som har arbetat med projektet och kom fram till något tillsammans.

6. Att inte vara transparent

Ett vanligt misstag på jobbet är att du som chef inte är transparent nog. Det kan handla om transparens inom företagets ekonomi, pågående projekt, mål eller övergripande vision. Om medarbetarna har en klar insikt och förståelse för företagets vision och vad som pågår inom organisationen, ger det de anställda en chans att arbeta effektivt mot gemensamma mål.

Utan en tydlig uppfattning om helhetsbilden och företagets övergripande mål blir det svårt för de anställda att anpassa sitt arbete för att uppnå dessa mål. Det blir även svårt att förstå syftet med det arbete de gör.

7. Inte kunna acceptera förändringar

En riktig klassiker inom misstag på jobbet är att hålla fast vid mottot “varför förändra ett vinnande koncept”. Skulle alla arbeta efter den principen skulle inget företag någonsin utvecklas. Våga testa nya strategier även om det känns otäckt och osäkert. Det kan vara nyckeln till framgångsrikt ledarskap.

Tärningar med ordet change på som misstag på jobbet

Lästips: Läs mer om olika ledarstilar, hur du hanterar en dålig chef och varför ledarskapsutbildningar är viktiga.

Svar på vanliga frågor

Vad krävs för att en chef ska få sparken?

En chef kan helt klart få sparken precis som vilken annan anställd. Oavsett om det är en chef eller en vanlig medarbetare så behövs det alltid sakligt skäl för att någon ska få sparken. Sakligt skäl skulle kunna vara ett långvarigt beteende av dåligt samarbete, bristande kunskap inom arbetsområdet och dåliga prestationer.

Vilka egenskaper har en dålig ledare enligt dig?

Man kan vara en dålig ledare för många olika anledningar. Det brukar främst ha att göra med beteende men det kan även handla om egenskaper. T.ex. om en chef är oempatisk eller har bristande kommunikation.

Får man ifrågasätta sin chef?

Ja, man får ifrågasätta sin chef, men det är viktigt att göra det på ett respektfullt och konstruktivt sätt för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det ska helst inte ske öppet då det aldrig framstår som konstruktivt att ifrågasätta chefen inför andra. Se även till att du har genomtänkta anledningar till att du ifrågasätter.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss