Felriktad feedback

Vad på företaget borde ledare vara extra uppmärksamma på? Gallup gör regelbundet sammanfattningar av sina arbetsplatsundersökningar i USA och det finns lärdomar att hämta.

Bara runt en femtedel av medarbetarna tycker att deras ledare har en tydlig riktning för organisationen – det är häpnadsväckande! Med vår långa erfarenhet av att arbeta med tillväxtföretag vet vi hur viktigt det är att ha en tydlig riktning – ett VART, en passion – för att bli ett framgångsrikt företag. challengerkonceptet går ut på att självdrivande medarbetare tar kloka beslut för helheten, med sikte på företagets VART. En del kunder tror att självdrivande medarbetare automatiskt leder till kaos och anarki men det är bristen på riktning som är det stora problemet.

En annan anmärkningsvärd punkt i undersökningen är att bara 14% helt håller med om att deras utvecklingssamtal inspirerar dem att utvecklas. Dessutom är det mindre än 30% som tycker att återkopplingen de får stämmer och är rättvis. Det är ett tydligt tecken på att det klassiskt hierarkiska sättet att ge återkoppling på – årliga medarbetarsamtal – inte är hållbart i moderna företag. Vi förespråkar i stället instant feedback. Det handlar om att ge feedback på både beteenden och resultat, utan dröjsmål. För att feedback ska ha någon effekt krävs det att den kommer ofta och direkt, kritik eller pepp som ges en gång om året är svår att relatera till och förmodligen irrelevant. Viktigt att tänka på: feedback ska ges direkt, vara tydlig och kopplas till företagets attityder.  

Att ha en tydlig och gemensam riktning för organisationen är avgörande om ni vill öka tempot och tillväxten. Instant feedback är ett väldigt bra verktyg på vägen!

Evelina

 

Bygg en challengerkultur.

Kontakta oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss