Kulturprocess

Ett Challengerföretag bygger på en tydlig kultur och rätt attityder– tillsammans arbetar vi för er fortsatta tillväxt.

Mål

Målet med processen

Att ge er verktygen för att kunna styra med attityder. Att definiera befintlig Challengerkultur och vad som krävs för er fortsatta affärsmässiga framgång.

Tidsåtgång

Processens omfattning

10 – 16 dagar (se detaljer under innehåll)

Innehåll

Vad processen innebär

  • Inläsning och intervjuer 2–6 dagar
  • Workshops 6 dagar
    – med arbetsgruppen innan processen drar igång
    – under processen
    – efter processen, under förberedelser av implementeringen
  • Support vid implementering av attityder 2–4 dagar

I det första skedet – inläsningen – ges en inblick i företagets nuläge och målläge. Under inläsningen intervjuas medarbetare och ledare. När vi är klara med processen och det är dags att börja jobba utifrån attityderna – då lämnar vi över stafettpinnen till er! Men självklart finns vi kvar för support när det gäller allt från planering och uppföljning till tvätt av HR-processer.

Kontakta oss

Intresserad av en förändringsresa?

Till kontaktformuläret