7 konsekvenser av dåligt ledarskap

En vanlig föreställning i arbetsvärlden är att en vanlig anledning till att anställda slutar är att de inte klarar av att arbeta under deras chef. Denna föreställning visar sig vara sann i många fall. Statistik från en undersökning gjord av ett konsultföretag 2019 visade att 57% av anställda som lämnade sitt jobb det året gjorde det på grund av problem med chefen och dåligt ledarskap.

Dåligt ledarskap i ett företag leder dock inte bara till att medarbetare slutar. Det leder till många fler negativa konsekvenser. Onödiga konsekvenser som hade kunnat undvikas genom ett hållbart ledarskap samt ett bra ledarskap.

Lästips: Läs mer om olika ledarstilar och varför ledarskapsutbildningar är viktiga.

En chef med dåligt ledarskap som arbetar med två anställda vid ett skrivbord

Vanliga tecken på dåligt ledarskap

Det finns flera tecken på dåligt ledarskap som du bör hålla utkik efter på din arbetsplats eller en framtida arbetsplats. Här sammanfattar vi de vanligaste tecknen som är viktiga att uppmärksamma:

  • Dålig kommunikation: En ledare som inte kommunicerar effektivt, ger otydliga instruktioner eller inte lyssnar på medarbetarnas åsikter och feedback.
  • Ingen vision eller strategi: Saknar en tydlig och inspirerande vision för organisationen och kan inte formulera en långsiktig strategi.
  • Ointresse för medarbetarnas utveckling: Visar inte intresse för medarbetarnas professionella och personliga utveckling eller erbjuder inte möjligheter för tillväxt och lärande.
  • Svagt beslutsfattande: Har svårt att fatta beslut, väger inte in olika perspektiv eller drar sig för att göra nödvändiga men impopulära beslut.
  • Har större fokus på uppgifter än på individer: När chefen visar tydligt att det är viktigare att få jobbet gjort än att de anställda ska må bra.
  • Brister i självinsikt: Har svårt att erkänna sina egna brister, ta emot feedback och ta ansvar för sina handlingar och beslut.
  • Oförmåga att vara flexibel: När det inte finns flexibilitet när det kommer till jobbet som ska utföras eller den anställdes arbetssituation.

Lästips: Vi förklarar hur framgångsrikt ledarskap kan driva ditt företag framåt och tips till dig som är ny som chef.

Konsekvenser av dåligt ledarskap

Det är viktigt att vara medveten om vad dåligt ledarskap har för konsekvenser. Det kan kosta ett företag mer än vad man tror i tid och pengar. Men hur mycket skada kan ett destruktivt ledarskap göra? Här listar vi 7 konsekvenser av dåligt ledarskap:

1. Minskar engagemanget

Vissa chefer har svårt att skapa en känsla av meningsfullhet i det arbete som sker på arbetsplatsen. Känner inte medarbetare någon högre och gemensam mening med det de gör minskar engagemanget.

2. Skapar stress

Stress behöver inte alltid bero på en hög arbetsbelastning. Får de anställda inte tydliga direktiv och instruktioner om hur de ska utföra sitt arbete skapar det onödig stress. Otydliga förväntningar på anställdas arbetsuppgifter leder även till oro. Dessa konsekvenser innebär att dåligt ledarskap kan vara en hälsorisk på jobbet.

Man som är stressad vid sitt skrivbord

3. Minskar effektiviteten på arbetsplatsen

En dålig ledare som inte motiverar de anställda och ger dem full insyn i företagets vision och mål riskerar att minska effektiviteten på arbetsplatsen. Finns det ingen förståelse för arbetets syfte minskar även motivationen till att färdigställa det jobb som ska göras.

4. Bristande lojalitet och tillit

En chef som inte agerar som en förebild och som inte lyckas bygga bra relationer och tillit mellan sig och de anställda skapar en miljö med bristande lojalitet. Detta kan ske t.ex. om en chef inte är öppen och transparent om det arbete som sker i företaget. Öppenhet visar på tillit och att alla är värda att vara inkluderade när det kommer till viktig information.

5. Konflikter på arbetsplatsen

En passiv ledare som undviker att ta svåra beslut eller ta tag i konflikter kommer att skapa en arbetsplats där det förekommer mycket konflikter och kanske till och med mobbning mellan kollegor. Detta är just för att de anställda vet att chefen inte kommer att ta tag i det utan att chefen håller sig utanför och är rent ut sagt osynlig.

6. Många som slutar

Den kanske mest självklara konsekvensen av dåligt ledarskap är att många slutar. Om de anställda inte känner sig sedda, prioriterade eller känner att arbetsmiljön är för stressig, finns det en stor chans att de slutar. Särskilt om de känner att cheferna inte är lyhörda inför de problem de anställda upplever.

7. Skapar irritation bland de anställda

Irritation bland anställda kan skapas av flera anledningar. Det skulle kunna vara både om chefen är typen som ska kontrollera allt i minsta detalj och inte ger något ansvar. Det skulle även kunna vara tvärtom, om chefen är för passiv och undviker att ta beslut.

Personer på arbetsplats i konflikt

Lästips: Vi förklarar vilka ledaregenskaper som är bra att ha som chef samt varnar för misstag du som chef bör undvika.

Svar på vanliga frågor

Hur hanterar man en dålig chef?

För att hantera en dålig chef bör du först försöka kommunicera öppet och ärligt om problemen du upplever, för att ge dem en chans att förbättra sitt beteende. Om situationen inte förändras, sök stöd från kollegor eller högre chefer, som kan hjälpa till att medla eller erbjuda lösningar.

Slutligen, om inget förändras, överväg att byta avdelning eller arbetsplats för att säkerställa ditt eget välbefinnande och yrkesmässiga framgång.

Vad kostar dåligt ledarskap?

Dåligt ledarskap kostar organisationer både tid och pengar. Främst genom att det leder till minskad produktivitet, låg personalengagemang och högre personalomsättning. Det kan därför ses som ett väldigt destruktivt ledarskap.

Vad är en dålig arbetsplats?

En dålig arbetsplats kännetecknas av bristande kommunikation, låg moral och osund konkurrens bland anställda. Dessutom präglas den av bristfälligt ledarskap, dålig arbetsmiljö och bristande respekt för individers behov och arbetsbalans.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Tillväxtpartner Stockholm AB, orgnr. 556572-7913 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata