Vi hjälper dig skapa engagemang på jobbet!

Som chef eller ansvarig för flera anställda på en arbetsplats märker du säkert att engagemang på jobbet hos anställda kan variera. Det kan variera beroende på vilken årstid det är eller på grund av andra personliga anledningar. Forskning visar på att engagemang bland medarbetare resulterar i ökad kreativitet, produktivitet och även välmående. Vilket i sin tur leder till bättre resultat för företaget.

Men vems ansvar är det att skapa engagerade medarbetare? Engagemang kan inte skapas av någon annan än individen i fråga. Så det är helt enkelt upp till varje enskild person att ta ansvar för att vara engagerad på jobbet. Dock kan en bra chef se till att skapa rätt förutsättningar för att medarbetare ska kunna vara engagerade.

Lästips: Vi förklarar relationen mellan hierarkiska strukturer och dålig arbetsmiljö och hjälper er hitta en företagsstruktur som passar er.

 

Hur kan du känna igen en engagerad medarbetare?

Du känner igen den engagerade medarbetaren genom att de tar initiativ och strävar konstant efter nya förbättrade sätt att nå de förutsatta mål som företaget har. De ser ett tydligt syfte i det arbete som de gör och letar ständigt efter nya sätt att utvecklas och bidra till företaget.

Människor på ett kontor som jobbar tillsammans med engagemang på jobbet

Varför är det viktigt med engagemang på jobbet?

Att skapa engagemang på jobbet kan bespara dig onödiga kostnader som kommer med oengagerade medarbetare. Det finns de som bara kommer till jobbet och gör “the bare minimum” för att få sitt jobb gjort, men det finns även de som aktivt stör verksamheten.

Oengagerad personal som medvetet slösar företagets tid kommer att kosta företaget pengar i längden. Därför är det viktigt att ta itu med problemet. Engagemang bland medarbetare kommer också i längden att förbättra era resultat. Det skapar bättre produktivitet och därmed ofta nöjdare kunder.

Lästips: Bryt loss företaget från hierarkiska strukturer, nå företagets visioner och lär er vad som leder till dålig företagskultur.

 

Våra 10 tips på hur du skapar engagemang på jobbet

 

1. Skapa ett gemensamt högre syfte

Att skapa ett högre syfte för alla inom företaget att jobba för är ett måste för att öka engagemang och motivation bland de anställda. Syftet måste förklara meningen med det arbete ni gör. Först då kan syftet fungera som något som driver oss människor och skapar en samhörighet och riktad energi.

 

2. Var tydlig med förväntningar

Vet dina anställda vad som förväntas av dem på jobbet skapar det en tryggare och mer trivsam tillvaro på arbetsplatsen. Känslan av att ha koll på det som man förväntas göra leder även till minskad stress och oro. Se därför till att ha individuella konversationer med dina anställda där ni kan prata om just förväntningar.

 

3. Uppmuntra till samarbete

Finns det möjlighet till att dra ihop ett team med anställda för att ta sig an ett större projekt är det alltid en bra idé. Att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål kan vara otroligt givande. Då får de chansen att bolla idéer och vara kreativa tillsammans och när projektet är färdigt ger det ofta en stark känsla av tillfredställdhet och stolthet.

Fyra personer som jobbar tillsammans vid ett brunt bord

4. Bekräfta dina medarbetare

Känner dina medarbetare att de konstant kämpar och arbetar hårt utan att få erkännande för det kommer engagemanget att dö ut. Därför är det viktigt att få dem att känna sig sedda och hörda. Gör detta genom att uppmärksamma och beröm deras hårda arbete och genom att inte att deras arbete för givet.

 

5. Låt dem vara med och påverka

Du kan skapa engagemang på arbetsplatsen genom att låta medarbetarna vara med och påverka utveckling och förändringar i företaget. När vi får vara delaktiga i beslut som rör vår egen arbetssituation eller våra arbetsuppgifter blir vi både sugna på att ta initiativ och vara mer engagerade.

 

6. Lägg tid på att bygga relationer

Det är viktigt för alla i ett företag att få lära känna varandra och få en chans att ha roligt tillsammans. Se därför till att planera in sociala aktiviteter med kollegorna där ni kan skapa starkare band till varandra.

Har man vänner på jobbet kan det göra en jättestor skillnad i hur bra man trivs och engagerar sig. Sociala aktiviteter kan också leda till en bra företagskultur.

 

7. Visa tillit genom att skapa autonomi

Vissa personer arbetar bäst när de får chansen att styra över sitt eget arbetsliv. Autonomi och ökad självständighet kan då, för dessa personer, leda till ökat engagemang och ökad produktivitet. Det kan handla om att bestämma över arbetstider eller att de får en mer styrande roll i projektplanering.

kvinna som jobbar vid datorn på sin säng med en kopp kaffe

8. Ge medarbetarna en chans att utvecklas vidare

Saknar du engagemang bland vissa anställda kan du även undersöka möjligheten för dem att utvecklas vidare. Man är aldrig färdiglärd inom ett ämne och en bransch utvecklas ständigt. Att få chansen att utbildas vidare och växa i sin roll genom att skickas på utbildningar eller workshops kan ge förnyat engagemang.

 

Det visar även att företaget värderar en och att chefen är villig att satsa på en. Kanske kan utveckling även leda till fler ansvarsområden.

 

9. Utmana med ansvar

Att få mer ansvar på jobbet har en tendens att leda till större engagemang och till en känsla av att man bidrar. Det är viktigt att det ansvar som ges utmanar medarbetaren på rätt nivå för att personen ska kunna finna glädje i utmaningen. Blir det för överväldigande kan det ha en motsatt effekt.

 

10. Fråga efter feedback

Vikten av att vara lyhörd för dina anställdas behov och åsikter är stor. Se till att hålla möten med jämna mellanrum där ni diskuterar vilka områden i företaget eller arbetsmiljön som kan behöva förbättras. Låt dina medarbetare komma med förslag och idéer på förbättringar och visa att ni bryr er om deras input.

 

Lästips: Vi tipsar om hur du etablerar en företagskultur i ett nystartat företag, hur du rekryterar personal och förklarar de gemensamma nämnarna hos framgångsrika företag.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss