Saker du inte visste leder till dålig företagskultur

De flesta av oss har någon gång arbetat på en arbetsplats där vi stött på olika former av dålig företagskultur. Att jobba på en sådan arbetsplats kan vara energikrävande och leda till både stress och till slut att man till och med säger upp sig.

Du kanske tänker att det inte är så viktigt att lägga ner tid och energi på att skapa en bra företagskultur. Men förutom att det kan påverka dina anställdas välmående kan en dålig företagskultur även bidra till hög personalomsättning och dålig stämning på jobbet.  Det i sin tur kan påverka affärsresultaten negativt i längden.

För att kunna skapa en sund företagskultur är det viktigt att kunna identifiera de faktorer som bidrar till en dålig företagskultur. På så vis kan man även lära sig att undvika och bekämpa dem. Därför har vi förberett en lista med 5 saker du kanske inte visste bidrar till dålig företagskultur.

 

Lästips: Vi tipsar om hur ni kan bryta loss företaget från en hierarkisk struktur och nå ert företags vision.

 

Vad är företagskultur?

Företagskultur består i grund och botten av de gemensamma värderingar och attityder som är etablerade i företaget. Med andra ord är det hur ni gör saker på ert företag, men även hur ni inte gör saker.

En bra företagskultur kan föra ett företag framåt och göra det extra attraktivt för arbetssökande med liknande vision och värderingar. Därför är det bra att lägga ner tid och energi på att skapa en gemensam företagskultur i nystartade företag, men även i äldre företag.

Tre personer på kontor som demonstrerar dåligt företagskultur vid ett skrivbord

5 vanliga saker som leder till dålig företagskultur

 

1. Bristande transparens

Vi på TXP anser att transparens är en av de huvudsakliga ingredienserna för att skapa ett framgångsrikt företag med stark genomförandeförmåga. Saknar ett företag transparens kan det leda till misstro och bristande insyn i företagets övergripande mål och helhetsbild.

Får medarbetare i ett företag inte chansen att få tillgång till information och kunskap om t.ex. företagets ekonomi och vision uppstår ett problem. Det som händer då är att medarbetarna inte ens ges chansen att fatta kloka beslut och arbeta mot företagets gemensamma mål.

Vad du kan göra: Införskaffa en informationstransparens och en kunskapstransparens för att alla i företaget ska få tillgång till allt. Oavsett vilken roll du har. Det kanske låter skrämmande men det genererar positiva resultat. Lär dig mer genom att boka vår ledarträning.

 

2. Rädsla för att misslyckas

Finns det en rädsla för att misslyckas hos dina medarbetare kommer flera saker påverkas negativt. Finns det inte ett klimat där misslyckanden accepteras kommer ingen att våga försöka eller testa något nytt. Det i sin tur leder till att varken medarbetare eller företaget kommer utvecklas.

Vad du kan göra: Se till att inte skuldbelägga eller bestraffa misslyckanden utan uppmärksamma dem som ett sätt att lära sig. Det kan även vara smart att göra en rolig grej av det. T.ex. att utse veckans eller månadens misstag. På så vis visar ni att det är okej att misslyckas.

 

3. Otydliga värderingar

Ett företags gemensamma värderingar fungerar som en drivkraft genom allt arbete. Finns det inga tydliga etablerade värderingar kan det leda till att det skapas flera arbetskulturer och värderingar som går emot varandra. Händer det finns det en risk att företagets framgång påverkas negativt.

Vad du kan göra: Se till att ledningen skriver ner en lista med grundvärderingar ni vill ska gälla i företaget. Informera alla medarbetare om dessa och se till att det framgår tydligt i jobbannonser när ni rekryterar personal till företaget.

Tre personer arbetar tillsammans vid ett skrivbord på jobbet

4. Ohälsosam balans i arbetslivet

Att jobba över, skippa lunchen eller komma in och jobba under flera helger är tecken på dålig arbetsmiljö och dålig företagskultur. Det är få människor som blir lyckliga över att behöva offra tid, som hade kunnat spenderas med familj och vänner, till att jobba extra. En arbetskultur där arbetslivet inte är välbalanserat leder till stress och utbrändhet.

Vad du kan göra: Genom att låta dina anställda ha en hälsosam balans i arbetslivet kommer de att prestera bättre. Se till att dina anställda tar sin lunch och att de inte behöver jobba längre dagar än planerat. Det kommer att ge dina medarbetare mer motivation och energi att arbeta när det väl är på plats.

 

5. Bristande ansvar hos anställda

Finns det ett ständigt fingerpekande bland anställda och en vana att skylla alla problem på andra? Då kan det vara ett tecken på både dålig företagskultur och brist på ansvarstagande. I ett hälsosamt arbetsklimat vågar människor ta ansvar för det jobb de gör. Vågar medarbetare inte ta ansvar kan det bero på flera olika saker som kanske brister.

Vad du kan göra: Otydliga värderingar är en aspekt som kan leda till en bristande ansvarskänsla bland medarbetare. Det finns även en chans att det kan bero på hård feedback och en rädsla att misslyckas. Så se till att tydliggöra värderingar och skapa ett accepterande klimat där det är okej att misslyckas.

Lästips: Lär dig mer om hur du kan skapa engagerade medarbetare i ditt företag och hitta rätt företagsstruktur.

 

Svar på vanliga frågor

 

Vad är en dålig arbetsplats?

En arbetsplats kan upplevas som dålig när man som medarbetare inte känner någon stöttning från vare sig chefer eller medarbetare. Det kan även ha att göra med för höga krav och hög stressnivå.

 

Vad är dålig psykosocial arbetsmiljö?

När den psykosociala arbetsmiljön inte är bra kan det få en att känna att vi inte trivs med våra kollegor och att vi inte har tillräckligt med inflytande över vår situation. Det kan även få en att känna att man har begränsad möjlighet till utveckling och att det jobb man gör känns meningslöst.

Lästips: Kan hierarkiska strukturer leda till dålig arbetsmiljö och gemensamma nämnare i framgångsrika företag.