Hierarkisk struktur och dålig arbetsmiljö: Finns det några samband?

Det finns många åsikter kring vilka företagsstrukturer som är de mest effektiva eller de bästa för ett företags framgång. Den absolut vanligaste strukturen genom historien är den hierarkiska strukturen, men andra alternativ har även börjat användas i modern tid.

På senare tid har den hierarkiska strukturen börjat få kritik för många olika anledningar. I den här artikeln ska vi gå igenom den hierarkiska strukturens påverkan på arbetsmiljön och se om hierarkin möjligen kan skapa en dålig arbetsmiljö.

Lästips: Vi tipsar om hur du kan öka engagemanget på jobbet och hur du bör tänka när ni ska rekrytera personal till ett nytt företag.

 

Vad är en hierarkisk struktur?

För att svara på frågan “Vad är hierarki?” inom företag brukar de flesta jämföra den hierarkiska strukturen med en pyramid. I pyramiden är chefen i topp och de andra anställda är rangordnade nedanför chefen. Ordningen är uppdelad beroende på den anställdes roll och nivå av makt.

Fördelar med den hierarkiska strukturen är att det ofta fungerar väldigt effektivt och det finns ingen förvirring i vem man ska rapportera till. Självklart finns det även nackdelar som t.ex. risk för rivalitet mellan avdelningar och en känsla av minskad demokrati inom företaget.

 

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Vi kommer att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön och hierarkins påverkan på den. Tecken på dålig psykosocial arbetsmiljö kan t.ex. vara att en anställd inte trivs bland arbetskamraterna, att man inte upplever sitt jobb som meningsfullt eller att man mår dåligt över att man har bristande möjligheter till inflytande över sin arbetssituation.

En bra psykosocial arbetsmiljö är en trygg arbetsmiljö för alla anställda, vilket är det minsta man kan förvänta sig av en arbetsplats. Därför är det viktigt att arbeta med arbetsmiljöproblem så snabbt de uppstår.

man som puttar på lådor där det står ord som leder till dålig arbetsmiljö

Faktorer inom den hierarkiska strukturen som kan påverka arbetsmiljön negativt

Här har vi samlat de vanligaste orsakerna till dålig arbetsmiljö på jobbet som kan uppstå i en hierarkisk företagsstruktur.

  • Cheferna värderas högst

I många företag blir det lätt att cheferna får mer respekt än andra anställda och värderas därför högre. När det egentligen borde vara tvärtom då företaget inte hade fungerat alls utan alla hårt arbetande underordnade.

  • Missförstånd genom dålig kommunikation

Eftersom information behöver gå igenom flera nivåer av chefer kan det uppstå missförstånd eller ibland ta alldeles för lång tid. Många möjligheter till innovation kan därför förloras genom dålig kommunikation.

  • Chefer som skapar bristande förutsättningar för underordnade

Vi hör alla historier om chefer som inte gör sitt jobb. Finns det dysfunktionalitet någonstans i de högre rankerna skapar det sämre förutsättningar för de anställda de har ansvar för. Vilket i sin tur skapar irritation och frustration.

  • Lågt inflytande över egna arbetet (odemokratiskt)

När man inte riktigt besitter någon makt att bestämma över sitt eget arbete kan det skapa irritation. Särskilt om man inte är överens med chefen om hur man vill ha det. Ska chefen bestämma allt kan det uppfattas som odemokratiskt.

Lästips: Vi informerar om hur du skapar en bra företagskultur, vad som kan leda till en dålig företagskultur och hur du bryter loss företaget från en hierarkisk struktur.

Är det hierarkin som leder till dålig arbetsmiljö?

Det skulle vara lätt att skylla allt med dålig arbetsmiljö på den hierarkiska strukturen. Dock handlar det mindre om själva strukturen och mer om att andra viktiga aspekter brister. Vissa brister uppkommer lättare i ett företag som har en hierarkisk struktur, men det betyder inte att alla företag som har en hierarkisk struktur kommer ha dessa problem.

Så nej, hierarki i sig leder inte direkt till en dålig arbetsmiljö. Särskilt inte om allt sköts korrekt och alla är lyhörda inför varandras åsikter.

Kvinna som ser frustrerad ut vid laptop

Svar på vanliga frågor

 

Vad är skillnaden mellan en platt och hierarkisk organisation?

I en platt organisation är makten jämnt fördelat mellan anställda och alla har mycket eget ansvar. En hierarkisk organisation har i stället en tydlig uppdelning av roller som har olika stor makt. Det kan liknas vid en pyramid där den högste chefen är längst upp.

 

Vad kan man göra åt dålig arbetsmiljö?

Om du som anställd upplever en dålig arbetsmiljö kan du ta upp det med både chefen och skyddsombudet på din arbetsplats. Sker det ingen förändring kommer skyddsombudet att blanda in Arbetsmiljöverket för att se till att problemen åtgärdas.

 

Vad kan dålig arbetsmiljö leda till?

En dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till stress, psykisk ohälsa och även i längden kan det leda till sjukskrivningar. En dålig fysisk arbetsmiljö kan öka risken för skador eller olyckor på jobbet.

Lästips: Läs mer om hur du etablerar en bra företagskultur i ditt nystartade företag, vad framgångsrika företag har gemensamt och hur du kan nå ditt företags vision.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Tillväxtpartner Stockholm AB, orgnr. 556572-7913 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata