Vardagsinnovation

Ett systemiskt tänk för att öka innovations- och tillväxttakten i hela organisationen.

Mål

Målet med vardagsinnovation

Att överföra er linjära produktionsprocess till ett loopsystem (systemiskt tänkande) för att bl.a. öka tempot och antalet beslut, minska antalet möten, minimera felbesluten och möjliggöra att innovationer som uppstår i er organisation tillvaratas.

Tidsåtgång

Processens omfattning

Individuellt

Innehåll

Vad processen innebär

  • Använda styrmodellen VART-VAD-HUR som ”processledare”
  • Tillämpa loopsystemet i stället för befintlig mötesstruktur
  • Kunskapstransparens och -utbyte

Vi ser att marknaden förändras och tempot ökar, eller hur? Genom att ta vara på den innovation som uppstår i det dagliga arbetet har vi en chans att hänga med i utvecklingen!

Det är alltså dags att ta ett ordentligt kliv bort från den hierarkiska organisationen och den linjära strukturen. I stället behövs ett inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare. När vi uppmärksammar och nyttjar innovationer där de uppstår kan vi hålla oss framme, öka tempot och rikta tillväxtkurvan uppåt. Dessutom blir vi av med en massa överflödiga och resurskrävande möten.

Kontakta oss

Vill ni ta vara på kunskap och innovation?