På liv och död – vad vi kan lära av Navy SEALS.

I boken Culture Code har Daniel Coyle försökt gå till botten med vad som definierar framgångsrika och välfungerande grupper. En sak kan jag avslöja: de enskilda gruppmedlemmarnas kompetens och intelligens är inte den avgörande faktorn.

Ett av de högpresterande team Coyle tar upp är  Navy SEALS (amerikanska flottans specialförband) Team Six.

Having one person tell other people what to do is not a reliable way to make good decisions (…). How do you develop ways to challenge each other, ask the right questions, and never defer to authority? We’re trying to create leaders among leaders. And you can’t just tell people to do that. You have to create conditions where they start to do it.
Dave Cooper

Ledaren för Team Six, Dave Cooper, är en som har förstått att gammalt chefande – en bestämmer över de många – inte håller. Den hierarkiska strukturen är ingen bra grund för kloka beslut och, dragit till sin spets, kan den vara livsfarlig. När soldaterna är i skarpt läge måste de våga och kunna fatta kloka beslut utifrån den givna situationen. I det läget finns det inte utrymme att invänta order.

Nu är det sällan på liv eller död i ett vanligt företag men Coopers slutsatser stämmer likväl. Ur ett challengerperspektiv handlar det om att skapa förutsättningar för självdrivande medarbetare att fatta kloka beslut för helheten. I förlängningen skapar det ett tempo och en rörlighet som gör företaget anpassat för ständig förändring.

Hur får man då medarbetare som utmanar, ställer smarta frågor och inte faller in i hierarkiska mönster? Cooper har en poäng i att det inte går att beordra fram den typen av beteenden. Det som behövs för att få en levande kultur med siktet inställt på företagets passion är ett ordentligt kulturarbete där företagets attityder arbetas in i hela organisationen och ledarna är tydliga förebilder.

Evelina, TXP

The Culture Code -The Secrets of Highly Successful Groups, Daniel Coyle (2018)

Kontakta oss

Väckte inlägget några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss