Skapa en företagskultur i ett nystartat företag

Ett vanligt misstag som många företagsägare gör med ett nystartat företag är att inte förstå vikten av en bra företagskultur för företagets framgång. Förstår man inte det så kommer man heller inte att lägga ner tid på att etablera en bra företagskultur.

I ett nystartat företag har du ett fantastiskt bra läge att sätta prägel på hur du vill att företaget ska bli och hur ni ska arbeta mot era mål. Det räcker inte bara att ni har bra produkter eller tjänster. Har ni ingen etablerad företagskultur kan det skapa onödiga hinder som gör det svårt för företaget att prestera på topp.

Lästips: Vi förklarar hur ni kan bryta loss ert företag från hierarkiska strukturer och hitta en bra företagsstruktur för er.

 

Vad innebär kultur i ett nytt företag?

Företagskultur beskrivs ofta som en samling gemensamma värderingar och tankar kring hur man vill att företaget ska arbeta för att nå de uppsatta målen för företaget. Kulturen som skapas i ett nystartat företag är en reflektion av personligheter, passioner och värderingar hos de människor som startat företaget.

Varje individ har sin egen uppfattning om hur de vill nå sina mål med företaget. Därför är det viktigt att sätta sig ner och komma fram till gemensamma värderingar och synsätt på hur man arbetar i ert företag. Vad är viktigt för er och vad är mindre viktigt? Hur ska ni arbeta för att nå företagets vision?

Personer sitter och jobbar tillsammans vid ett bord på sin företagskultur

Fördelar med att anlita extern hjälp

Vill ni se till att ert nystartade företag etablerar en bra företagskultur? En företagskultur som hjälper er att optimera er arbetsprocess och som motiverar och engagerar? Då är det till stor hjälp att anlita ett företag som jobbar just med att skapa kulturer som hjälper er på traven mot era långsiktiga mål.

Vi på TXP arbetar med många olika företag som vill kunna sticka ut från mängden i sin bransch. Välj någon av våra utbildningar för att lära er mer om hur ledarskap och kultur kan hjälpa er att bli ett framgångsrikt företag.

 

5 tips på hur man skapar företagskultur i ett nystartat företag

Här får du som har startat eller ska starta eget företag våra bästa tips på hur du går till väga för att skapa en hållbar och framgångsrik företagskultur.

 

1. Bestäm vad för företag ni vill vara och arbeta utifrån den visionen

Att ha gemensamma värderingar och arbets- och tillvägagångssätt skapar en gemenskap mellan er som arbetar i företaget. Har ni även gemensamma visioner och syften kommer även det att stärka ert gemensamma driv och engagemang på jobbet.

 

2. Rekrytera människor med passion och driv som passar era värderingar

När ni har nått punkten då ni ska rekrytera personal finns det en viktig aspekt att tänka på. Det är extra viktigt i ett nystartat företag att ni lyckas hitta någon som passar in. Någon som matchar era värderingar och er inställning till arbetet.

Eftersom ett nystartat företag ofta kommer med högt arbetstempo och behov för kreativitet och problemlösningar. Därför är det även viktigt att rekrytera personer som har mycket driv och passion för det ni gör.

 

3. Arbeta utifrån värderingarna

För att kunna upprätthålla den kultur ni försöker etablera i ert företag är det viktigt att faktiskt “leva som ni lär”. Det kan tänkas enkelt eftersom kulturen i ett nytt företag ofta speglar individerna i det. Trots det är det ändå viktigt att medvetet arbeta utifrån era värderingar.

En person som jobbar vid sin dator och skriver post it lappar

4. Ha regelbundna utvärderingar av kulturen

Efter att ni kommit fram till ett gemensamt sätt att arbeta samt värderingar och syften kan det vara bra att komma tillbaka och utvärdera dessa. Fråga er själva om ni trivs med den kultur som har skapats. Skapar den engagemang och motivation? Känner ni er inkluderade och att ert arbete är viktigt?

Känns allt bra är det bara att fortsätta på samma spår men ibland kan det krävas lite justeringar i hur ni arbetar. Huvudsakligen för att alla ska må bra och känna att de kan stå bakom värderingarna och arbetssättet.

 

5. Eftersträva mångfald på arbetsplatsen

Att anställa personer med liknande värderingar och synsätt på arbetet innebär inte att ni ska anställa samma sorts människor för att få ett bra team. Det är faktiskt tvärtom. Att anställa personer från olika bakgrunder och kulturer kommer bredda ert perspektiv och kunskap. Mångfald på arbetsplatsen bidrar till en hälsosam och inkluderande kultur där alla kan bidra med sin personliga kunskap.

Lästips: Vi förklarar vad som kännetecknar en dålig företagskultur och förklarar huruvida en hierarkisk struktur kan leda till dålig arbetsmiljö.

 

Svar på vanliga frågor

 

Vad kännetecknar en god företagskultur?

En god företagskultur kännetecknas ofta genom att både chefer och medarbetare har en gemensam vision om företagets värderingar. Utöver det att alla känner att det finns ett högre syfte för det arbete de gör.

 

Vilka egenskaper är viktiga att ha för att kunna starta eget företag?

Att starta ett företag kan nästan vem som helst göra, men det finns vissa egenskaper som gör att företaget kan bli extra framgångsrikt. T.ex. att man är uthållig, kreativ, flexibel, lyhörd och socialt kompetent.

 

Hur mycket pengar måste man ha för att starta eget företag?

Ska du starta ett eget privat aktiebolag behöver du 25 000 kronor i aktiekapital. Ska du i stället starta enskild firma krävs det inget startkapital för att registrera företaget. Du behöver dock ha tillräckligt med pengar för att kunna driva den verksamhet du planerat.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss