Våra bästa tips på hur ni kan nå företagets vision och mål

Är det dags att verkligen ta ditt företags visioner och mål på allvar? Då kan det vara svårt att veta vart man ska börja. Därför har vi på TXP tagit fram våra bästa tips på hur ni kan gå till väga för att nå företagets vision.

Lästips: Vi informerar om hur du skapar en bra företagskultur, vad som kan leda till en dålig företagskultur

 

Vad är en vision?

En vision är en bild av hur ni vill att framtiden ska se ut för ert företag. En bild som ni bör sträva mot i allt arbete ni gör om ni vill lyckas nå dit. Det är alltså hur ni föreställer er att företaget kommer vara i framtiden.

Många tror att en vision och ett mål är samma sak, men det är fel. En vision är en större och tydligare bild av vart man är på väg medan ett mål är mer kortsiktigt, mätbart och specifikt.

 

Varför behövs en vision?

Företagets vision är avgörande för att ett företag ska kunna arbeta effektivt och i rätt riktning. Visionen hjälper anställda ta beslut som leder företaget i rätt riktning och som besparar er onödigt arbete som inte är relevant för de mål ni satt upp. En gemensam nämnare hos framgångsrika företag är helt klart en tydlig vision.

Finns det en tydlig vision skapar det även mer förståelse för vad syftet med ens arbete är. Vilket i sin tur skapar mer engagemang bland era anställda. Saknar ni en vision kommer det vara svårt att veta vad ni strävar efter att utföra genom ert arbete. Arbetet kommer då inte kännas meningsfullt.

Två kvinnor som skriver upp företagets vision på en whiteboard

Hur kan ni nå företagets vision?

 

1. Ta fram mål och en strategi tillsammans

Det första steget är självklart att komma överens om vad era mål är och skapa en strategi för att nå dessa. Det är något ni bör göra tillsammans i företaget, inte bara de högsta cheferna. Då finns risken att bra innovativa idéer från anställda inte kommer upp till ytan.

Utgå ifrån dessa punkter för att ta fram mål och strategier:

  • Skriv ner målen någonstans där alla har tillgång till dem.
  • Gör en konkret plan med strategier och uppgifter som ska leda er till målen.
  • Dela ut dessa uppgifter bland anställda.
  • Lista ut era behov för att nå målen. Saknar ni kunskap för att utföra en uppgift eller är det något annat som hindrar er?
  • Skapa strategier för att ta er runt dessa hinder

 

2. Lista ut hur ni arbetar bäst

Det gäller att lista ut hur ni i företaget arbetar bäst och hur ni kan vara mest effektiva. Hittar ni rätt företagsstruktur eller organisationsform för ert företag kan det göra under för effektiviteten och det långsiktiga arbetet.

Tycker ni att det är givande att ha en decentraliserad utgångspunkt där makten är jämnt fördelad mellan alla medarbetare? Då har alla liknande ansvar för sitt arbete och är självdrivande utan en chef som tittar dig över axeln.

Tycker ni i stället att det känns rörigt med jämnt fördelad makt och många röster som ska höras, kanske ni vill utse några personer med mer makt och beslutanderätt. Eller kanske vill ni ha en kombination av dessa?

 

3. Var transparanta om vision och mål till alla

Kom ihåg att om alla har full förståelse för vad visionen och målen är så förstärks syftet med allas arbetsuppgifter. Vilket i sin tur skapar motivation och engagemang hos era medarbetare.

Är ni därför transparenta om vart företaget är på väg känns allas arbete mer meningsfullt och det är lättare för alla att ta beslut som leder företaget närmare visionen.

Flera händer möts i mitten av ett arbetsbord

4. Gör kontinuerliga utvärderingar av strategin

Den ursprungliga planen kommer att behöva utvärderas med tiden för att se vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. Att vara uppmärksam på strategins resultat kommer spara tid för er. Var därför inte rädd för att behöva göra ändringar i den ursprungliga strategin.

 

5. Sätt upp mål med deadline

Ett mål med kortare tidshorisont skapar mer kraft och effektivt arbete i företaget. Att bara ha långsiktiga mål som går att uppnå om ett år är inte optimalt för att stärka er drivkraft. Det krävs i stället några veckomål, eller kanske till och med dagsmål.

Lästips: Kan hierarkiska strukturer leda till dålig arbetsmiljö och lär dig hur du etablerar en bra företagskultur i ett nytt företag.

 

Svar på vanliga frågor

 

Hur ska en bra vision vara?

En bra vision ska måla upp en framtidsbild som är tydlig och lätt att förstå. Den ska även innehålla långsiktiga mål för ert företag och kortsiktiga delmål som är möjliga att nå.

 

Är syfte och vision samma sak?

Syfte och vision är inte samma sak men de har med varandra att göra. Visionen är dit vi vill komma eller det vi vill skapa. Syftet är då i stället vägen vi tar och arbetet vi utför för att ta oss dit.

 

Vad är ett företagsmål?

Ett företagsmål är något som ett företag bestämt ska uppnås inom en viss tidsram. Något som man arbetar för att uppnå tills dess att man lyckas.

Lästips: Vi förklarar hur du kan bryta loss företaget från en hierarkisk struktur och tipsar om hur du ska tänka när du rekryterar personal till ett nytt företag.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss