Kontrollera saker – inte människor

Diskussionen om vad som skiljer en chef från en ledare – att chefa från att leda – dyker upp med jämna mellanrum. I går delade Terina Allen (strateg, ledarskapskonsult och talare) med sig av några bra poänger i en artikel i Forbes: 

 • Du kan ha en chefstitel utan att leda
  Chefskapet handlar om att hantera (‘manage’) ett projekt, en budget, en process eller ett helt företag – ansvarsområden som ska och kan övervakas och styras.  
 • Vem som helst i företaget kan vara en ledare. 
  Ledarskap handlar om att kunna påverka andra människor, vilket sker i alla riktningar inom organisationen utan hänsyn till titlar. Ledarskap finns på alla nivåer. 
 • Vi kan kontrollera saker – inte människor.
  Människor och deras beteenden kan vi däremot försöka påverka och forma genom ledarskap. 
 • Styr över människor – och gå miste om kompetens.
  Att styra (‘manage’) människor innebär att deras makt och valmöjligheter begränsas. I förlängningen betyder det att företaget går miste om deras kompetens.  

Terinas slutsats: “Manage the things you need to manage, but lead the people you are supposed to lead.” 

Hennes slutsats går väl ihop med hur vi ser på ledarskap: att vara en förebild som sätter ramar och skapar förutsättningar för att alla medarbetare ska kunna driva på mot passionen och fatta kloka beslut för helheten. Ett ledarskap som släpper fram självdrivande medarbetare helt enkelt! 

Evelina, TXP

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ledarskap? Klicka här!

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss