Hur ska företag kunna fortsätta att ha en hög tillväxttakt på ett hållbart sätt?
Många företagsledningar har idag insikt om att samhällsansvaret både är ett krav och en möjlighet. Rätt agerat kan hållbarhet både ge nya möjligheter men också skapa ”disruption” och utmana gamla affärsmodeller.

Hur ska företagen skapa en genomförandeförmåga av strategierna i hela organisationen – inte bara på ledningsnivå?

Hur genomförs det i praktiken och vilka är de mest avgörande hindren mellan hållbar strategi och genomförande?

Hur ska företag och samhälle agera i denna situation? Alla i företaget måste kunna ta affärsmässiga beslut innefattat sociala och affärsmässiga utmaningar – men varifrån i organisation kommer de långsiktiga affärsinitiativen?

Det har vuxit fram många strategier för hållbar tillväxt, nu är det dags att sluta prata OM detta och istället debattera, HUR vi kombinerar tillväxt med hållbarhet. Det gör jag bl. a under Almedalsveckan i två olika paneler:

Måndag 1 juli kl. 10.00 (Heta stolen), HållbarTillväxt, plats 404

Ämne: Komplexiteten för beslut ökar – hur skapar vi en bättre genomförandeförmåga av våra strategier?

Tisdag 2 juli, 11.00 – 11.45, Campus Gotland

Ämne: Tillväxt + Hållbarhet – arrangör Forever

Övriga deltagare i panelen tillsammans med mig:

· Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer Fastighetsägarna

· Ulrika Liiv, hållbarhetschef OBOS

· Margita Johansson, Gullstrand Hållbarhetschef E.O.N.

· Thomas Peterssohn, Forever/partner

Välkommen och delta i diskussionen med panelen!
Läs mer i Almedalsprogrammet FRITEXT skriv: Hållbar Tillväxt AB

Läs gärna mer om challengerkonceptet

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss