16-04-18

”Det krävs passion för att bli en Challenger – och inte bara från ledarna”

När jag började skissa på min nya bok om styrmodeller och recept för Challengerföretag, ville jag väldigt gärna få med personer som kunde berätta personligt om sin egen Challengerresa.
Det är fantastiskt roligt att så många kvalificerade personer har ställt upp för att berätta sin historia.

En av dem är Maria Hedengren. Hon har arbetat i en rad olika Challengerföretag och är i dag Chief Financial Officer på iZettle – ett företag som växer blixtsnabbt och utmanar de etablerade bankerna på bred front!

När vi intervjuade henne, tvekade hon inte en sekund när vi frågade vad som behövs för att bli en verklig Challenger:

– Det krävs passion! I hela organisationen! Både på NetEnt och på iZettle har det funnits en rad framåtlutade individer som har lagt ned passion i jobbet. Ska man klara av att vara en Challenger, kan inte personalen bara se det som ett jobb – det måste vara ”a mission in life”!

-Det räcker med att titta på oss på iZettle. Vi är alla väldigt drivna och engagerade. Vi sitter inte ned, utan vi bara kör så det visslar. Inte bara ledarna, utan alla medarbetare måste ha en passion för det vi gör!

Samtidigt betonar Maria Hedengren att det inte är nog med enbart passion och engagemang. Det krävs struktur också, bland annat i form av en gemensam vision, mål och gemensamma värderingar:

When I did the outline for my new book about Challenger companies, I wanted to include people who could talk about their Challenger journey from their own perspective.

It’s such a pleasure that so many qualified people have set up to tell their story.

One of them is Maria Hedengren. She has worked in a number of Challenger companies and is currently Chief Financial Officer at iZettle – a fast-growing company challenging the established banks across the board!

When we interviewed her, she did not hesitate for a second when we asked what you need in order to be a real Challenger:

– It requires passion! Throughout the organization! Both NetEnt and iZettle have had a number of forward-looking individuals who have put down their passion for the job. If your aim is to be a Challenger, the employees cannot see it as a job – it must be “a mission in life”!

– Just look at us at iZettle. We are all very driven and engaged. We do not sit down and wait, we just go for it. Not only the leaders, but all employees must be passionate about what we are doing!

At the same time, Maria Hedengren emphasizes that passion and commitment are not enough. Structure, in the form of a shared vision, goals and shared values, is also required:

– It’s important to have clear goals that inspire the employees to go that extra mile.

How, then, should you think as a leader in a Challenger company to make everything work? According to Maria Hedengren, one of the keys is to recruit the right people – those who feel a responsibility for the whole. Another key is the way you work as a leader in everyday life. A Challenger leader must be present!

– Talk a lot – not just about practical questions but also about attitude and approach. Give a lot of positive feedback to employees who are actually taking initiatives! Even if the result or the solution is not what you intended, the initiative itself must be encouraged!

 

Claes Knutson – Growth consultant, lecturer and founder of Tillväxtpartner

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss