”It takes passion to be a Challenger”

”It takes passion to be a Challenger”

16-04-18 ”Det krävs passion för att bli en Challenger – och inte bara från ledarna” När jag började skissa på min nya bok om styrmodeller och recept för Challengerföretag, ville jag väldigt gärna få med personer som kunde berätta personligt om sin egen Challengerresa....