”Det krävs passion för att bli en Challenger – och inte bara från ledarna”

När jag började skissa på min nya bok om styrmodeller och recept för challengerföretag, ville jag väldigt gärna få med personer som kunde berätta personligt om sin egen challengerresa.
Det är fantastiskt roligt att så många kvalificerade personer har ställt upp för att berätta sin historia.

En av dem är Maria Hedengren. Hon har arbetat i en rad olika challengerföretag och är i dag Chief Financial Officer på iZettle – ett företag som växer blixtsnabbt och utmanar de etablerade bankerna på bred front!

När vi intervjuade henne, tvekade hon inte en sekund när vi frågade vad som behövs för att bli en verklig Challenger:

– Det krävs passion! I hela organisationen! Både på NetEnt och på iZettle har det funnits en rad framåtlutade individer som har lagt ned passion i jobbet. Ska man klara av att vara en Challenger, kan inte personalen bara se det som ett jobb – det måste vara ”a mission in life”!

-Det räcker med att titta på oss på iZettle. Vi är alla väldigt drivna och engagerade. Vi sitter inte ned, utan vi bara kör så det visslar. Inte bara ledarna, utan alla medarbetare måste ha en passion för det vi gör!

Samtidigt betonar Maria Hedengren att det inte är nog med enbart passion och engagemang. Det krävs struktur också, bland annat i form av en gemensam vision, mål och gemensamma värderingar:

När jag började skissa på min nya bok om styrmodeller och recept för challengerföretag, ville jag väldigt gärna få med personer som kunde berätta personligt om sin egen challengerresa.

Det är fantastiskt roligt att så många kvalificerade personer har ställt upp för att berätta sin historia.

En av dem är Maria Hedengren. Hon har arbetat i en rad olika challengerföretag och är i dag Chief Financial Officer på iZettle – ett företag som växer blixtsnabbt och utmanar de etablerade bankerna på bred front!

När vi intervjuade henne, tvekade hon inte en sekund när vi frågade vad som behövs för att bli en verklig Challenger:

– Det krävs passion! I hela organisationen! Både på NetEnt och på iZettle har det funnits en rad framåtlutade individer som har lagt ned passion i jobbet. Ska man klara av att vara en Challenger, kan inte personalen bara se det som ett jobb – det måste vara ”a mission in life”!

– Det räcker med att titta på oss på iZettle. Vi är alla väldigt drivna och engagerade. Vi sitter inte ned, utan vi bara kör så det visslar. Inte bara ledarna, utan alla medarbetare måste ha en passion för det vi gör!

Samtidigt betonar Maria Hedengren att det inte är nog med enbart passion och engagemang. Det krävs struktur också, bland annat i form av en gemensam vision, mål och gemensamma värderingar:

– ”Det är viktigt att ha tydliga mål som engagerar personalen att göra det där lilla extra.”

Hur ska man då tänka som ledare i ett challengerföretag för att få allt att fungera? Enligt Maria Hedengren är en av nycklarna att rekrytera rätt medarbetare – de som av egen drivkraft känner ett ansvar för helheten. En annan nyckel är sättet man fungerar på som ledare i vardagen. En challengerledare måste vara närvarande!

– Samtala mycket – inte bara om praktiska frågor utan också om attityd och approach. Ge mycket positiv feedback till medarbetare som faktiskt tar initiativ! Även om resultatet eller lösningen inte är vad du tänkt dig, så behöver själva initiativtagandet i sig uppmuntras!

Claes Knutson – tillväxtkonsult, föreläsare och grundare av Tillväxtpartner

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss