Vad gör man om man har en dålig chef? → TXP förklarar!

Att ha en dålig chef på sin arbetsplats kan göra vardagen så mycket jobbigare än den hade behövt vara. Dåligt ledarskap kan leda till en rad negativa konsekvenser. Därför är det viktigt att inte bara uppmärksamma de problem som finns, utan att även ta steg för att förbättra situationen.

Dock är det inte alltid lätt att som anställd veta hur man ska gå till väga. Det känns ofta svårt och lite läskigt att uttrycka missnöje mot den chef som har ansvar för just din tjänst. Därför har vi förberett denna artikel med olika tips på hur du kan hantera situationen när du har en dålig chef.

Lästips: Vi tipsar om vanliga tecken på bra ledarskap och hur du hittar rätt ledarstil för dig.

Stressad tjej sitter vid en dator med händerna i pannan

En dålig chef: Tecken som avslöjar

Vad finns det för vanliga tecken på att din chef är en dålig chef? Det finns självklart många olika beteenden som kan klassas som dåliga i en chefsroll. Här listar vi fem av de vanligaste beteenden som klassas som dåliga hos en chef.

  • Dålig kommunikation: En dålig chef lyssnar inte på sina medarbetare, ger otydliga instruktioner och kommunicerar inte förväntningar tydligt.
  • Favoritism: En dålig chef behandlar vissa medarbetare bättre än andra och skapar en ojämn arbetsmiljö som kan leda till missnöje och konflikter.
  • Brister i ledarskap: En dålig chef kan sakna vision, vara inkonsekvent i sina beslut och ha svårt att delegera ansvar, vilket hindrar lagets prestation och utveckling.
  • Mikrohantering: En dålig chef övervakar och kontrollerar medarbetarnas arbete i onödan, vilket kan leda till stress och låg arbetsmoral.
  • Oempatiskt beteende: En dålig chef bryr sig inte om medarbetarnas välbefinnande, ignorerar deras behov och visar brist på stöd och uppskattning.

Lästips: Vi förklarar hur bra ledarskap kan driva företaget framåt, vanliga misstag du kan göra som chef och ger tips till dig som nybliven chef.

5 steg att ta om du har en dålig chef

En dålig chef kan leda till många problem. Det är till och med vanligt att folk kan säga upp sig pga en dålig chef. I stället för att säga upp sig i en sådan situation finns det några saker du kan göra för att försöka förbättra din situation. Här listar vi 5 steg som du kan ta när du inte står ut med chefen längre.

1. Spara undan bevis

Se till att föra anteckningar när du upplever att chefen agerar dåligt eller beter sig kränkande. Det är viktigt både för att kunna ge konkreta exempel när ni sedan kommunicerar era upplevelser till chefen eller till HR.

2. Diskutera problemen med kollegor

Finns det fler än du som har samma uppfattningar om chefens beteende? Det kan vara skönt för dig att ta reda på det för flera anledningar. Först för att du då får bekräftat att det inte bara är något du hittat på i ditt huvud. Men även för att ju fler ni är som har likadana uppfattningar desto trovärdigare kommer er kritik att vara.

Två kvinnor diskuterar på jobbet

3. Kom ihåg att det ofta finns anledningar bakom ett dåligt beteende

Kom ihåg att det är viktigt att ta sig an rollen som djävulens advokat. Reflektera över vad det är som kan ligga bakom chefens dåliga beteende. Kan det vara press och stress från chefens chef? Kanske är det något problem på hemmaplan? Se till att du är tolerant och utgå aldrig ifrån att någon vill vara elak.

4. Kommunicera problemen till chefen

Det kanske känns otäckt att göra det men med vissa problem är det den mest effektiva lösningen. Till exempel om ni upplever att chefen favoriserar mycket eller är allmänt oengagerad. Det skulle kunna vara så att chefen inte alls reflekterat över att dennes beteende skulle kunna uppfattas så. Då kan konstruktiv kritik uppskattas.

Kom ihåg att framförandet av kritik är viktigt när ni står upp mot chefen. Se därför till att:

  • Använda konkreta exempel på vad som är problematiskt
  • Undvik att använda för mycket värderingar i kritiken. Prata mer om hur du upplever att chefens beteende påverkar dig eller dina kollegor.

5. Kontakta HR eller arbetsmiljöverket

Har du försökt att kommunicera med chefen men befinner dig i en situation där chefen inte alls är mottaglig för den kritik som du framfört? Då kan det krävas att du tar det steget längre, vilket är att anmäla chef till HR eller Arbetsmiljöverket. Just för att en dålig chef kan vara en hälsorisk.

HR-avdelningen på en arbetsplats finns där för dig om det uppstår problem med chefen. Särskilt om det är ett långvarigt problem med dåligt beteende från chefen. Så kontakta dem och gör dem medvetna om situationen.

Arbetsmiljöverket kan även hjälpa till när en dålig chefs beteende påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Vilket skulle kunna innebära att chefen skapar ett otryggt arbetsklimat eller orimliga arbetsvillkor som leder till stress och psykisk ohälsa.

Två personer pratar i två fåtöljer vid ett svart bord

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling?

Behöver din organisation eller organisationen du arbetar för hjälp med att utveckla bra ledare? Då finns det många bra utbildningar att gå hos oss för att kunna skapa en hälsosam arbetsplats med ledare som utöver hållbart ledarskap. Läs mer på vår hemsida.

Lästips: Vi förklarar varför det är bra med ledarskapsutbildningar och tipsar om vanliga ledaregenskaper.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss