Lär dig känna igen tecken på en bra företagskultur

Att kunna identifiera tecken på en bra företagskultur är viktigt både för dig som företagsägare, medarbetare eller arbetssökande. Som företagsägare är det viktigt att kunna se hur företagskulturen fungerar. Detta för att du ska kunna ge dina medarbetare en bra arbetsplats och för att företaget ska fungera väl och effektivt i strävan efter att nå företagets vision.

Som arbetssökande är det också bra att kunna känna igen ett företag med bra företagskultur. Lika viktigt som att känna igen ett företag med dålig företagskultur. När man letar efter ett jobb är det viktigt att inte bara fokusera på tjänsten du söker utan också undersöka hur företaget fungerar. Just för att en företagskultur påverkar vardagen och välmåendet för alla som jobbar i det företaget.

Vare sig om du är arbetssökande eller företagsägare bör ni leta efter tecken som visar på en hälsosam arbetsmiljö. Därför har vi förberett en lista med 7 tecken på bra företagskultur så att du ska kunna lära dig vad som kännetecknar en bra och hälsosam arbetsplats.

Lästips: Vi förklarar gemensamma nämnare i framgångsrika företag och tipsar om hur du kan etablera en bra företagskultur i ett nystartat företag.

 

Definition av företagskultur

Så vad exakt är företagskultur? Kort och gott är det en samling av gemensamma attityder och värderingar etablerade i ett företag. I praktiken visar det sig i hur man gör saker på företaget, men även i vad man tar avstånd från att göra.

En bra företagskultur leder inte bara till välmående medarbetare utan det kan även i längden skapa mer engagemang, initiativ och motivation bland anställda. Vilket i sin tur driver företaget framåt. Behöver du hjälp med att skapa en företagskultur som kan ta ditt företag framåt? Ta då chansen och be om vår hjälp så kommer vi till ditt företag och hjälper till med att implementera en högklassig företagskultur.

 

7 tecken på en bra företagskultur:

  1. Det finns en bra feedbackprocess
  2. Stort engagemang
  3. Närvarande ledning
  4. Låg personalomsättning
  5. Mångfald
  6. Tydlig helhetsbild och vision som speglas i arbetet.
  7. Erkännande av framgång och prestationer

Lästips: Vi förklarar relationen mellan hierarkiska strukturer och dålig arbetsmiljö.

 

1. Det finns en bra feedbackprocess

Feedback (eller återkoppling) är en viktig del av arbetet. En bra feedbackprocess handlar inte om att trycka ner en enskild individ för dess prestationer. Det handlar i stället om att kunna göra justeringar för att kunna optimera arbetsprocessen. För att kunna göra det måste man snabbt kunna identifiera vart i arbetsprocessen det gick rätt och vart det gick fel.

Vi på TXP förespråkar instant feedback då det ger en chansen att kunna justera arbetsprocessen från en dag till en annan. Då kan man även undersöka direkt om de ändringar man gjorde genererar bättre resultat. Feedback ska vara frekvent, konstruktivt och ge den anställde verktygen att förbättra eller optimera arbetet.

Två kvinnor vid en whiteboard med texten feedback på

2. Stort engagemang

Om medarbetarna på företaget är engagerade och inte bara sitter och väntar på instruktioner från chef eller styrelse, är det ett positivt tecken. Det betyder ofta att medarbetarna har full insyn i arbetet som sker i företaget och full förståelse för mål och strategi. Det genererar i sin tur mer motivation och initiativtagande.

 

3. Närvarande ledning

Befinner sig ledning eller chef konstant bakom stängda dörrar och har ingen aning om hur företaget fungerar i praktiken? Då är det något som är fel. Det krävs en närvarande ledning för att kunna skapa en hälsosam och effektiv arbetsplats.

Säkerställ därför att ledningen för företaget är lyhörd för de åsikter och synpunkter som medarbetarna har och se till att arbetsplatsen fungerar för alla i praktiken. Ett företag där alla känner sig hörda och förstådda är ett bra tecken.

 

4. Låg personalomsättning

Har de flesta som jobbar för företaget jobbat där länge? Då är det ett bra tecken som tydligt visar ett företags värderingar och visar på hög trivsel bland de anställda. Det visar även på att företaget rekryterar personal med hög eftertanke och värderar de anställda de har.

 

5. Mångfald

Mångfald är en aspekt som är av stor vikt för många anledningar. Delvis för att företaget ska kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden genom att besitta många olika perspektiv. Dock främst för att mångfald i företaget visar på att ledningen värderar och uppskattar mångfald i tanke och mångfald i tillvägagångssätt.

Ett företag med låg mångfald kan uppfattas som rädda för att utmanas med tankar och idéer som de anser vara för långt ifrån deras egna tankesätt. Det kan också göra att medarbetare känner sig pressade till att anpassa sig till det rådande arbetaridealet. Vilket kan hindra bra idéer och initiativ från de anställda.

Bra företagskultur med mångfald

6. Tydlig helhetsbild och vision som speglas i arbetet.

Har medarbetarna full insyn i vad som sker i företaget och full förståelse för företagets vision? Då bidrar det till att alla som jobbar i företaget kan jobba effektivt mot samma mål. Finns det ingen förståelse för vad helhetsbilden eller målet är så blir det extremt svårt för de anställda att kunna arbeta i enlighet med dessa.

 

7. Erkännande av framgång och prestationer

Det är lätt, även för den mest pedagogiska personen, att hamna i vad som kallas “red pen mentality”. Det innebär att man endast uppmärksammar misslyckanden och det som gick fel men glömmer bort att ge beröm för det som var bra.

Reagerar ett företags ledning endast när något gått fel kan medarbetare känna sig nedslagna och osäkra i sin arbetsprestation. Att ett företag ser till att uppmärksamma framgångar och väl utförda prestationer är därför ett bra tecken.

Lästips: Vi tipsar om hur ni kan bryta loss företaget från en hierarkisk struktur och hitta rätt företagsstruktur för ert företag.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Tillväxtpartner Stockholm AB, orgnr. 556572-7913 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata