10 framgångsfaktorer

Challengerorganisationer är per definition framåtlutade, det ligger i deras DNA att hålla ett högt tempo och vara innovativa. Detta lönar sig i längden. 

I projektet Corporate Culture in the 21st Century har Kairos Future ställt frågan: Vad driver framgång i morgondagens värld? Det visade sig att det mesta pekar på att Challengers är framtiden (vilket andra tendenser redan har övertygat oss om)! 

Vad är då en Challenger? Det är företag och personer som vill förändra världen, utmana och växa. Motorn i challengerföretag är självdrivande medarbetare som fattar kloka beslut för helheten. För att leda använder vi världens enklaste styrmodell: VART-VAD-HUR. Riktning, affär och kultur. Med konceptet skapar vi en genomförandeförmåga i världsklass. 

Kairos Future kom fram till 10 framgångsfaktorer, vi tittar på dem ur ett challengerperspektiv:

1. Modet att ta täten för att förändra våra arbetssätt och erbjudanden

Mod! Det är en egenskap vi lyfter fram som avgörande för att du ska lyckas som Challenger. Det krävs mycket mod för att bygga bolag på ett annat sätt, leda annorlunda, skapa förändring och vara självdrivande.

2. På min arbetsplats brinner vi för att vara de bästa inom vårt område

Challengers utmanar ofta sin bransch, både för att leda förändringen och för att kunna fortsätta växa.

3. Sökande, nyfiken och öppen företagskultur

Nyfikenhet är en annan avgörande egenskap för en Challenger. Nyfikenheten sträcker sig från att fråga och lära av kollegor till att vara öppen för nya perspektiv i t.ex. en rekryteringsprocess.

4. Bra på att omvandla omvärlds- och kund/användarinsikter till nya erbjudanden

Transparens är en viktig ingrediens för att kunna skapa nytt – och målgruppsanpassat. Om kundtjänst kan dela med sig av sina insikter till produktavdelningen slipper sälj sitta med dåligt anpassade varor, till exempel.

5. Positiv och inspirerande atmosfär

En nyfiken miljö med självdrivande medarbetare som tar många initiativ, det blir ofta både fartfyllt och inspirerande!

6. Systematiskt arbete med att identifiera nya trender och möjligheter

Det externa fokuset: Vilken slags Challenger är vi? Har vi ett försprång på marknaden? Vilket behov vill vi möta?

7. Tydligt kommunicerad och öppen inbjudan till deltagande i innovationsarbete

Det krävs absolut tydlighet och öppenhet i innovationsarbetet. Vi pratar om vardagsinnovation. För att kunna ta vara på innovation i vardagen måste vi riva silos samt dela kunskap och information. Inga avskärmade innovationshubbar.

8. Min närmaste chef är innovativ och söker kontinuerligt sätt att förbättra våra processer

Stryk chef, alla i företaget tar ansvar för att vi ska bli bättre och nå våra mål! Det oändliga ansvaret innebär att alla lyfter blicken och arbetar för helheten – mot VART.

9. Mina närmaste medarbetare och kollegor har en mycket stark arbetsmotivation

Motivation hänger ihop med att känna att det finns ett syfte, en higher meaning, med det vi gör. Passionen – riktningen – är superviktig i en Challenger, alla medarbetare driver på mot gemensamma mål, tar initiativ och fattar kloka beslut för helheten.

10. Högsta ledningen har starkt fokus på långsiktiga strategiska frågor

De strategiska hörnstenarna är en hygienfaktor. Det är avgörande att de är framtagna i samklang med passionen och attityderna. 

Är ni redo för morgondagen?
Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss – vi kan hjälpa er att bli mer framgångsrika!

 

Evelina

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss